زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی اعتماد نامه سفیر جدید آسترالیا را پذیرفت
شنبه ,23 جدی , 1396

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز اعتماد نامه خانم نیکولا گوردن اسمیت سفیر جدید آسترالیا را طی مراسم تشریفاتی پذیرفت.
در مراسم تقدیم اعتماد نامه که در ارگ انجام شد، هر دو جانب در مورد گسترش روابط و همکاری ها میان دو کشور در عرصه های مختلف، بحث و تبادل نظر نمودند.
رئیس جمهور غنی ضمن تشکر از کمک و همکاری آسترالیا با افغانستان، برای سفیر آن کشور در سمت جدیدش آرزوی موفقیت کرد.
در مقابل خانم نیکولا گوردن اسمیت از آغاز ماموریت اش در افغانستان اظهار خرسندی نموده، گفت که تلاش خواهد کرد تا مناسبات میان افغانستان و آسترالیا بیشتر از پیش گسترش یابد.