زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی اعتماد نامه سفیر جدید هند را پذیرفت
دوشنبه ,25 ژانویه , 2016

اشرف غنی و من پریت هورا

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر روز گذشته اعتماد نامه “من پریت هورا ” سفیر جدید هند را طی مراسم تشریفاتی پذیرفت.

در مراسم تقدیم اعتماد نامه که در ارگ انجام شد و در آن حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه نیز حضور داشت، هر دو جانب در مورد گسترش روابط و همکاری ها میان دو کشور در عرصه های مختلف بحث و تبادل نظر نمودند.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برای سفیر جدید هند در سمت جدیدش آرزوی موفقیت کرد.

در مقابل “من پریت هورا ” سفیر جدید هند ضمن اینکه از آغاز ماموریت اش در افغانستان اظهار خرسندی نمود، گفت که در جریان ماموریت اش تلاش خواهد کرد تا مناسبات میان دو کشور، گسترش مزید یابد.