زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با اقشار و نمایندگان مختلف مردم ولایت هلمند دیدار کرد
یکشنبه ,6 عقرب , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهور ی اسلامی افغانستان در جریان سفرش به ولایت هلمند، شام امروز با بزرگان، متنفذین، علما، جوانان، زنان، جامعه مدنی و اقشار و نمایندگان مختلف مردم ولایت هلمند دیدار کرد.
در آغاز محمد یاسین والی و عطالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند صحبت کردند و ضمن خوش آمدید به رئیس جمهور غنی، از همدردی و غمشریکی رئیس جمهور و دیدارش با اقشار مختلف مردم طی جلسات مختلف و استماع خواست ها و پیشنهادات آنان، تشکر کرد.
والی هلمند در مورد کارکردها، دستآوردها و پیشرفت ها به رئیس جمهور معلومات داد و از توجه رئیس جمهور به ولایت هلمند تشکر کرده گفت که ادارات مختلف هلمند با هماهنگی کامل برای ارائه خدمات به مردم این ولایت، تلاش می کنند.
سپس رئیس جمهور غنی صحبت کرد و ضمن اینکه یکبار دیگر به خاطر شهادت عبدالجبار قهرمان و صالح محمد اچکزی مراتب همدردی و تسلیت خود را به مردم ولایت هلمند ابراز داشت، گفت که افغان ها به ترور تسلیم نمی شوند، اگر  این ها از ما گرفتند، هزاران افغان دیگر انتقام شان را می گیرند. وی افزود که به خانواده های شهید قهرمان و شهید اچکزی توجه اساسی صورت می گیرد.
رئیس جمهور با اشاره به صبر و تحمل مردم هلمند، گفت که این مردم بزرگ نمونه ای وحدت ملی اند، اگر به جای آنان سنگ هم باشد، طاقت نمی آورد. اراده، صبر و عزم هلمندی ها قابل قدر است و آنان همواره از نظام حمایت کرده و در این راستا قربانی داده اند.
رئیس جمهور کشور با تاکید گفت که هلمند ولایت درجه اول است و امکانات ولایت درجه اول به گونه ای واقعی به آن داده خواهد شد و به تمام ادارات هدایت من است که تشکیلات خود را برای هلمند بیشتر سازند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد که به زنان به خصوص زنان بیوه توجه اساسی صورت می گیرد. مساجد شهید شده و آسیب دیده بازسازی می شوند و به خانواده های علما و خبرنگاران شهید توجه صورت می گیرد. وی افزود که خبرنگاران هلمند در راستای بیان حقایق مشکلات و خطرات را متقبل شده اند و حکومت از طریق صندوق حمایت از خبرنگاران به خانواده های خبرنگاران شهید همکاری خواهد کرد.
محمد اشرف غنی گفت که تخصیص داده شده به تصدی بست اجرای می گردد و همچنان از سرمایه گذاران هلمند خواست که در مشارکت با دولت ، این تصدی را به پا ایستاده کنند. وی افزود که پروژه تاپی و لین برق که از ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می گردد و سایر پروژه ها، برای مردم هلمند رفاه و آسایش را به میان می آورد.
رئیس جمهور گفت که به آسیب دیدگان جنگ ها و خشکسالی هلمند با درنظرداشت امکانات  کمک صورت می گیرد. کجکی انکشاف می کند و برای احداث کانال زمین داور کار اساسی می شود. وی با تاکید گفت که پیام های بنیادی و ملی مردم ولایت هلمند را به تمام مردم افغانستان برسانید.
وی افزود که هلمندی ها از جنگ، فساد، بی قانونی و زورگویی خسته شده اند و در زمینه های معارف، امنیت، زراعت و  سایر عرصه ها اصلاحات گسترده و عمیق می آید، زیرا اصلاحات فیصلۀ شخصی رئیس جمهور نیست، بلکه خواست مردم هلمند می باشد.
رئیس جمهور تصریح کرد که هلمندی ها مانند سایر هموطنان ما در انتخابات سهم گسترده گرفتند و کمیسیون مستقل انتخابات به سوالات آنان که چرا مراکز رای دهی در زمان معین آن باز نگردید و نه هم مواد به زمان تعیین شده به مراکز رسید، باید پاسخ دهد. وی افزود که هیچگونه مداخله در انتخابات قابل قبول نیست.
رئیس جمهور گفت که مشکلات هلمند به استعمال قوه نه، بلکه به معارف، زراعت، اقتصاد و حکومتداری خوب حل می گردد. حکومت و مردم دیگر قابل اختطاف نیستند و نه هم کسی را اجازه ختطاف می دهیم.
محمد اشرف غنی گفت: در حالیکه مردم در بخش های آموزشی ،صحت و سایر عرصه ها مشکلات زیاد دارند، اما وزارت خانه ها بودجه خویش را به مصرف رسانده نمی توانند، این ها باید به مردم پاسخ بگویند. وی افزود که زنان هلمند صدقه نه، بلکه کار معقول می خواهند، زیرا پیشنهاد آنان این بود که تصدی بست فعال گردد، تا زمینه کار به زنان فراهم شود.
رئیس جمهور گفت که هلمندی ها صلح می خواهند، شرایط صلح فراهم شده و صلحی را نمی خواهیم که فصل دیگری جنگ را بگشاید. صلح به تدبیر و دقت تامین می شود، مردم بالای صلح اجماع دارند و در این راستا به هرگونه قربانی آماده می باشند. وی اضافه کرد که هلمند در قلب من جای دارد و هر مشکل هلمند را مشکل خود می دانم و در غم آن شریک هستم.#