زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با بزرگان اقوام اوزبیک و ترکمن دیدار کرد
شنبه ,20 عقرب , 1396

 محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان عصر امروز با بزرگان اقوام اوزبیک و ترکمن در ارگ دیدار کرد.
در آغاز این دیدار عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به نمایندگی از دیگران صحبت کرد و از توجه رئیس جمهور به اقوام متذکره تشکر کرده، گفت که با توجه به شرایط کنونی، یگانه راه رهایی از بحران، حمایت از برنامه های حکومت وحدت ملی می باشد و ما مانند سایر اقوام کشور از حکومت خویش پشتیبانی می کنیم.
بعداً قدرت الله ذکی، سید نعمت الله سادات رئیس شورای همبستگی ترکتباران افغانستان و عزیزالله آرال صحبت کرده، مشکلات محلی اقوام اوزبیک و ترکمن را که به صورت کتبی از سوی کمیتۀ مشترک هردو قوم ترتیب شده بود، ارائه نمودند.
آنان، تامین امنیت، فراهم سازی تسهیلات صحی و معارف، تطبیق عادلانه پروژه های انکشافی در ولایات شمال، مشارکت عادلانه و جذب کدرهای این اقوام در ادارات را به عنوان عمده ترین خواست های شان مطرح نمودند.
همچنان آنها گفتند که یک کمیتۀ متشکل از شش عضو از اقوام اوزبیک و ترکمن را ایجاد می کنیم تا همواره مشکلات اقوام متذکره را با رئیس جمهور شریک سازد.
رئیس جمهور غنی پس از استماع خواست ها و پیشنهادات آنان، گفت که ما و شما یک راه مشترک داریم و این راه یک روزه و چند ساله نیست، بلکه راه چند صد سالۀ وحدت ملی افغانستان است.
وی افزود: انتخاب های که من در تقرر افراد در ادارات دولتی کشور نموده ام، همه به اساس شایسته گی بوده و هیچ کرسی در انحصار یک قوم خاص نیست.
رئیس جمهور کشور گفت که تامین انرژی برق برای ولسوالی های خم‌آب و قرقین در اولویت های کاری حکومت قرار دارد.
وی افزود که در سه سال گذشته ما مناسبات قوی را با کشورهای آسیای میانه به ویژه کشورهای همسایه افغانستان بنا کرده ایم و شما شاهد تحولات گسترده در آینده خواهید بود.
رئیس جمهوری کشور ضمن اینکه از اتحاد و همبستگی اقوام استقبال کرده، گفت: نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از حالت دفاعی به حالت تهاجمی قرار گرفته اند و به زودی شما شاهد تغییر وضعیت امنیتی در شمال کشور خواهید بود.
در اخیر این دیدار رئیس جمهور از بزرگان اقوام اوزبیک و ترکمن خواست تا طرح های واضح و بنیادی شانرا که پاسخگوی نیازمندی های آنان باشد، ارائه نمایند. وی ضمن اینکه از ایجاد یک کمیته بخاطر شریک ساختن مشکلات آنان، استقبال کرد، گفت که با کمیته متذکره، ماه یک مرتبه نشست خواهیم داشت.