زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با بزرگان و متنفذین ولایت پکتیا دیدار کرد
جمعه ,19 می , 2017

بزرگان و متنفذین ولایت پکتیا

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز طی دیداری با بزرگان  ولایت پکتیا، مراتب تسلیت و همدردی خود را به آنان بخاطر وفات  شخصیت جهادی و بزرگ قومی مرحوم حاجی سردار احمدزی، ابراز  کرد.

در این دیدار که شماری از اعضای خانواده مرحوم حاجی سردار احمدزی نیز حضور داشتند، ابتدا مولوی خالقداد با تشکری از غم شریکی رئیس جمهور، در مورد شخصیت حاجی سردار احمدزی صحبت کرد و مرحومی را شخصیت خیرخواه و  صلح دوست خواند.

موصوف موفقیت پروسه صلح بین الافغانی میان دولت و حزب اسلامی را به رئیس جمهور غنی تبریک گفت و آرزوی تداوم این چنین مذاکرات صلح را با سایر مخالفین مسلح کشور نیز نمود.

مولوی خالقداد ضمن حمایت از برنامه های انکشافی و اقتصادی حکومت، از تلاش ها و دستآورد های رئیس جمهور کشور قدردانی نمود.

رئیس جمهور غنی پس از استماع سخنان موصوف، برای شخصیت جهادی و بزرگ قومی مرحوم حاجی سردار احمدزی بهشت برین آرزو نمود.

رئیس جمهور با اشاره به مذاکرات موفقانه دولت و حزب اسلامی، گفت که این مذاکرات با نیت پاک، اراده قوی، قضاوت و قانونیت انجام شد و امیدواریم این چارچوپ باعث صلح دولت با سایر مخالفین مسلح افغان نیز گردد.

رئیس جمهور کشور خطاب به بزرگان متذکره، گفت که شما سفیران صلح هستید و با تلاش ها و مشوره های تان، راه های مفید دیگری صلح نیز تشخیص خواهد شد، تا سلسلۀ کشتار، قتل ها، ویرانی ها و ناامنی ها پایان یابد.

در اخیر این دیدار حاجی حضرت برادر مرحوم حاجی سردار احمدزی از غمشریکی رئیس جمهور و تمام بزرگان ولایت پکتیا تشکری کرد و برای رئیس جمهور آرزوی موفقیت نمود.