زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با خانواده های شهدای رسانه ای کشور غمشریکی نمود
دوشنبه ,7 می , 2018

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز با خانواده‌های شهدای رسانه ای که در رویدادهای اخیر تروریستی در کابل، کندهار و خوست به شهادت رسیده بودند، ابراز تسلیت و غمشریکی کرد.
در این دیدار که در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری انجام شد، ابتدا  دگرمن عطاالله و میرویس به نمایندگی از فامیل های شهدا صحبت کردند و ضمن تشکر از غمشریکی رئیس جمهور، گفتند که رویدادهای متذکره مورد بررسی قرار گیرند، عاملین آن مجازات شوند و به خانواده های شهدا از سوی حکومت توجه صورت گیرد.
سپس فهیم دشتی به نمایندگی از فدراسیون خبرنگاران در رابطه به تهدیدات که متوجه خبرنگاران است، صحبت کرد و خواستار توجه حکومت به خبرنگاران شد.
وی از رئیس جمهور تقاضا کرد که یکبار دیگر با مجموع فامیل های شهدای رسانه ای ملاقات کند و همچنان از آن ها حمایت دوامدار صورت گیرد.
دشتی تاکید نمود که با وجود حملات وحشتناک و تهدیدات که در برابر رسانه های کشور وجود دارد، آنان متعهد به اطلاع رسانی می باشند.
بعداً رئیس جمهور غنی ضمن تسلیت به خانواده های شهدا و تشکر از صبر و حوصلۀ آنان، گفت که تحقیقات جدی انجام خواهد شد تا عاملین رویدادهای تروریستی اخیر، شناسایی شوند.  
رئیس جمهور افزود: برای من جای افتخار است که در یک فرصت مناسب تمام خانواده های شهدای رسانه ای کشور را ملاقات کنم.
 وی از فدراسیون خبرنگاران خواست تا یک جدول واضح از مشکلات خانواده های شهدای متذکره را با وی شریک سازد.
رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که مسئولیت ما تنها غمشریکی نیست، بلکه ما مسئولیت داریم تا از فامیل های شهدا حمایت نمائیم.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش از فدراسیون خبرنگاران خواست که صندوق حمایت از خبرنگاران را هرچه زودتر فعال نماید تا از آن طریق بتوانیم حمایت های بیشتر و موثر را در این خصوص انجام دهیم.