زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با روسا و مسئولین ریاست های امنیت ملی ولایات کشور دیدار کرد
جمعه ,8 ژانویه , 2016

اشرف غنی

 

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته با روسا و مسئولین ریاست های امنیت ملی ولایات کشور دیدار کرد.

 

در این دیدار که در ارگ انجام شد و در آن سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی و معاونین ریاست مذکور نیز حضور داشتند، روسای ریاست های امنیت ملی ولایات کشور در رابطه به فعالیت های شان بخاطر بهبود وضعیت امنیتی ولایات مربوطه به رئیس جمهور کشور معلومات مفصل ارائه کردند.

 

رئیس جمهور غنی پس از استماع معلومات آنان گفت که شما مدافعین این وطن هستید که اکثراً از معرفی نام تان به مردم به دلیل شغلی که دارید به صورت روزمره یاد نمی شود اما به یاد داشته باشید که دولت و مردم افغانستان قربانی، فداکاری و خدمت تانرا به یاد دارند و از آن ستایش می کنند.

 

رئیس جمهور افزود که شما نه تنها در تشخیص و جلوگیری از تهدیدات و اعمال خرابکارانه که بر علیه خاک و مردم ما صورت می گیرد، تلاش می کنید، بلکه سینه تانرا برای انجام عملیات های محاربوی نیز سپر کرده اید و من به عنوان سرقوماندان اعلی قوای مسلح کشور از شما قلباً سپاسگذاری می کنم.

 

محمد اشرف غنی گفت که من و مردم افغانستان برای تان اطمینان می دهیم که از اقدامات تان در چوکات قوانین نافذه کشور در راستای دفع و طرد دسایس و عملیات های استخبارات بیرونی حمایت می کنیم.

 

رئیس جمهور از آنان خواست که برای دفاع از وطن و مردم خویش تلاش های شانرا ادامه داده و بیشتر سازند.

 

در اخیر این دیدار رئیس جمهور خطاب به آنان گفت که پیشنهادات تانرا بخاطر تامین امنیت بهتر ولایات و زون مربوطه تان به شکل تحریری به ریاست جمهوری ارائه نمایند تا در روشنایی آن اقدامات بعدی برای تامین بهتر امنیت در سراسر کشور اتخاذ گردد.