زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با زلمی خلیلزاد در مورد راه های رسیدن افغانستان به صلح، صحبت کرد
یکشنبه ,7 اکتبر , 2018

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با زلمی خلیلزاد نمایندۀ ویژه وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا برای صلح افغانستان، دیدار کرد.
در این دیدار که در قصر دلگشای ارگ انجام شد و در آن استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و شمار دیگری از اراکین بلند رتبۀ دولتی نیز حضور داشتند، هر دو جانب در مورد راه های تامین صلح در افغانستان تحت رهبری و به مالکیت افغان ها، بحث و تبادل نظر گردید.
رئیس جمهور غنی در این دیدار در رابطه به تلاش های دولت افغانستان در راستای موفقیت پروسه صلح و تامین امنیت سراسری در کشور، صحبت کرد.
در مقابل، زلمی خلیلزاد نمایندۀ ویژه وزارت امور خارجۀ امریکا برای صلح افغانستان، در رابطه به هدف سفرش به کابل و کشورهای منطقه معلومات داده، گفت: صلح یک پروسۀ مقدس است و در این پروسه حکومت و مردم امریکا با حکومت و مردم افغانستان متحد می باشند.#