زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با شارژدافیر ایالات متحدۀ امریکا، ملاقات تودیعی نمود
شنبه ,20 عقرب , 1396

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با آقای هوگو لارنس شارژدافیر ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان، ملاقات تودیعی نمود.
در این ملاقات‌ که در ارگ انجام شد و در آن داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، خانم اول کشور و شماری از اراکین دولتی و سفرای کشورها نیز حضور داشتند، ابتدا فرمان رئیس جمهور غنی در خصوص تفویض مدال غازی میرمسجدی خان به آقای هوگو لارنس شارژدافیر ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان توسط اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور، قرائت گردید.
سپس رئیس جمهور غنی به پاس تلاش‌های آقای هوگو لارنس شارژدافیر ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان در زمینه تحکیم و گسترش هر چه بیشتر روابط و همکاری‌ها میان افغانستان و امریکا، مدال متذکره را  به وی تفویض نمود.
رئیس جمهور کشور ضمن قدردانی از کارکردهای آقای لارنس در جریان مأموریت اش در افغانستان، برای موصوف در وظایف آینده آرزوی موفقیت کرد.
وی ضمن اینکه تلاش های موصوف را تهداب جدید برای مناسبات افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا دانسته گفت که این تلاش ها در عرصه های مختلف به ویژه در راستای استراتیژی جدید ایالات متحدۀ امریکا در قبال افغانستان و آسیای جنوبی، ارزنده است.
در مقابل آقای هوگو لارنس ضمن ابراز خرسندی از ماموریت اش در افغانستان، گفت که اجرای وظیفه در افغانستان و کار با رئیس جمهور غنی برای من مایه  افتخار بوده است.
آقایلارنس از تلاش های رئیس جمهور در راستای رشد اقتصادی و بازسازی افغانستان ستایش کرده گفت که افغانستان و امریکا شرکای خوب بوده و روابط حسنه دارند.
وی یکبار دیگر از تداوم همکاری های کشورش به افغانستان اطمینان داده گفت که تعهد امریکا با افغانستان درازمدت می باشد.