زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با شماری از استادان پوهنتون ننگرهار و معلمین مکاتب دیدار کرد
دوشنبه ,11 سرطان , 1397

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جریان سفرش به ولایت ننگرهار شام امروز طی دیداری با شماری از استادان پوهنتون ننگرهار و معلمین مکاتب آن ولایت، مشکلات و پیشنهادات آنان را استماع نمود.
در آغاز این دیدار ببرک میاخیل رئیس پوهنتون ننگرهار ضمن ارائه معلومات در مورد پوهنتون متذکره، مشکلات و پیشنهادات خویش را در خصوصاستملاک زمین پوهنتون، توزیع زمین جدید، توسعۀ پوهنځی طب ننگرهار، اعمار ساختمان برای پوهنځی کمپیوتر ساینس، تأمین امنیت پوهنتون و بلندبردن ظرفیت آن ارائه کرد.
سپس انجنیر شمشاد به نمایندگی از معلمین مکاتب صحبت نمود و در مورد مشکلات مکاتب، معلمین و شاگردان معلومات داده، گفت که در این ولایت برای هر ۵۲ شاگرد، یک معلم وجود دارد و در مجموع ۱۲ در صد معلمین از طبقۀ اناث می باشند.
وی همچنان خواستار توجه به ساختمان‌های مکاتب، تهیه آب آشامیدنی، جلوگیری از غصب زمین، دادن قرضه‌ها به استادان، ارتقای ظرفیت معلمین و توجه بیشتر به معلمین زن در رهبری معارف گردید.
رئیس جمهور گفت: من حاضر هستم که به پوهنتون زمین بدهم و برای اعمار کامپلکس پوهنتون امکانات فراهم کنم. وی هدایت داد که به‌منظور استملاک زمین یک هیأتی گماشته شود تا این معضل به صورت اساسی حل گردد و پوهنتون ننگرهار باید پوهنتون مرکزی شود و به‌خاطر تشخیص ظرفیت های آن، باید یک بررسی بی‌طرفانه صورت گیرد.
محمد اشرف غنی گفت که پوهنتون‌ها باید مراکز هویت ملی باشند، هر فردی که از پوهنتون‌ها فارغ می‌شود، باید دانش فرهنگی عالی داشته باشد.
وی افزود که ما باید به‌ آموختن زبان‌های خود توجه اساسی نموده و در رابطه به تولید در این خصوص غور نمائیم. وی گفت: فکر کنید که چه چیزی را تولید می کنید و این کشور به آن نیاز دارد و یا خیر. می خواهم پوهنتون ها به تصدی مبدل شوند تا خودکفا گردند.
رئیس جمهور با اشاره به اصلاحات در معارف کشور، گفت که از معلمین در پنج هزار بست امتحان اخذ گردید و امسال سال معارف است. وی پذیرفت که در پست های بلند معارف حضور زنان اندک است، اما حکومت متعهد به ازیاد آن می باشد.
رئیس جمهور به سرپرست وزارت معارف هدایت داد که به مشکلات غصب زمین های مکاتب و توزیع کتاب ها، هرچه عاجل رسیدگی نماید.