زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با شماری از علمای دینی ولایت لغمان دیدار کرد
دوشنبه ,11 سرطان , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز با شماری از علمای دینی ولایت لغمان دیدار کرد.
در این دیدار که در ساختمان جدید اداری ولایت لغمان انجام شد، در آغاز مولوی سید نجیب الله هاشمی صحبت کرد و ضمن ابراز تاسف بخاطر رویداد تروریستی روز گذشته در جلال آباد، به رئیس جمهور و خانواده های قربانیان مراتب تسلیت خویش را ابراز داشت.
وی از طرح صلح حکومت حمایت خویش را اعلام کرده، گفت که بخاطر پایان جنگ باید میکانیزمی ایجاد شود تا برای هیچ کسی بهانۀ تداوم جنگ باقی نماند. استخدام علمای کرام، اعطای بورسیه های تحصیلی، تطبیق قانون جزا بالای مجرمین، جلوگیری از کشتار و ترور علما، رسیدگی به خانواده های علمای شهید، سپردن عاملان قاتل علما به پنجۀ قانون، ایجاد دارالعلوم برای زنان، منظوری پوهنځی های شرعیاتُ حقوق و اقتصاد برای ولایت لغمان، دادن نقش به علمای جید بی طرف در صلح، دادن چوکی انتصابی به علما در مشرانو جرگه واعمار مساجد عید گاه و مساجد بزرگ از جمله خواست های علما بود که وی مطرح کرد.
رئیس جمهور غنی نقش علما را در زمینه صلح و صادر نمودن فتوای متفقه از سوی آنان را مورد ستایش قرار داده، گفت که رویدادهای ترور علمای جید به گونۀ همه جانبه بررسی می شود و ادارۀ امور تدابیر لازم را بخاطر کمک به خانواده های آنان اتخاذ می نماید.
رئیس جمهور افزود که برای پایان جنگ، تلاش های زیادی را بخرج داده ایم و هیچ بهانۀ را برای تداوم جنگ باقی نگذاشته ایم، من حاضر هستم که در هر جایی با آنان مذاکره کنم، خرقۀ مبارک، مهترلام بابا و هر جایی دیگر را که انتخابات می کنند.
رئیس جمهور کشور خاطرنشان کرد که آتش بس سه روزه از نگاه شرعی مشکل ندارد، پس چرا تمدید نشود، برای تداوم جنگ چه دلایلی دارند؟ شما نمایندگان من هستید و از آن ها بپرسید که چه شرایطی دارند.
رئیس جمهور گفت که برای علما زمینه کار و امکانات آموزش در مساجد را فراهم می کنیم. وی از علمای دینی خواست تا در عرصه های زراعت، احصایه و مبارزه با فساد سهم بگیرند، زیرا در گذشته علما انتظام آب و سنجش زمین را انجام می دادند و نقش آنان در هر بخش بسیار با اهمیت است.