زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با شماری از معلمان و استادان ولایت هلمند دیدار کرد
یکشنبه ,6 عقرب , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز در جریان سفرش به ولایت هلمند با شماری از معلمین مکاتب و استادان این ولایت دیدار کرد.
ابتدا محمد سور گل رئیس پوهنتون هلمند و محمد داوودشاه صفاری رئیس معارف آن ولایت ضمن خوش آمدید به رئیس جمهور و هیات همراه اش، در مورد وضعیت معارف و پوهنتون هلمند معلومات دادند و از دستآوردها و پیشرفت ها در عرصه های مختلف یادآوری کردند.
آنان پیشنهادات شان را در خصوص منظوری بودجه کادری شفاخانه، انکشاف پوهنتون، مبارزه بر ضد فساد در معارف، دسترسی متوازن معاشات معلمین، کتاب ها و قرطاسیه، نبود لابراتوار ساینس و انکشاف شفاخانۀ بست با رئیس جمهور شریک ساختند.
رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، ضمن اتحاف دعا به روح شهدای رویدادهای اخیر هلمند و ابراز امتنان از استادان و معلمین که در شرایط دشوار مصروف آموزش جوانان و اطفال اند، گفت که عزم مشترک ما مستحکم می باشد و امن و ثبات هلمند تامین می گردد.
رئیس جمهور افزود که به داکتر محمد همایون قیومی مشاور ارشد در امور زیربناها هدایت داده ام که تمام مشکلات زیربنایی پوهنتون ها را به گونۀ اساسی مورد ارزیابی قرار دهد و برای حل آن اقدامات لازم نماید. وی گفت که برنامه های ملی برای ایجاد امکانات عایداتی در پوهنتون ها تطبیق خواهد شد.
رئیس جمهور غنی تصریح کرد که معارف بنیاد اساسی آموزش نسل های فکری امروز و آینده است و هیچگونه مداخله در این نهاد قابل قبول نیست. وی افزود که بودجه برای ساختمان شش هزار مکتب منظور شده است که کارهای عملی آن آغاز گردیده و این سلسله به زودی در هلمند نیز گسترش خواهد یافت.
رئیس جمهور کشور به والی هلمند هدایت داد، جلو هر زورمندی را که در امور معارف و پوهنتون مداخله می کند، بگیرد و یا برای جلوگیری آن از مرکز کمک طلب کند، زیرا مداخله در این عرصه ها قابل برداشت نیست. رئیس جمهور به مسئولین اطمینان داد که در خصوص اصلاحات حمایت کامل وی را با خود دارند.#