زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با شماری از والیان کشور از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد
سه‌شنبه ,26 ژانویه , 2016

اشرف غنی

 

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته در مرکز ملی توحید از طریق ویدیو کنفرانس با شماری از والیان ولایات کشور صحبت نمود.

 

در این ویدیو کنفرانس والیان بامیان، فاریاب، خوست، لغمان، فراه، بدخشان و نیمروز، بالترتیب در مورد حکومت داری خوب صحبت کردند و خواست ها و پیشنهادات شانرا مطرح نمودند.

 

آنان مشکلات ولایات مربوطه شانرا در عرصه های پائین بودن ظرفیت شماری از مامورین، مدیریت ادارات توسط سرپرست، عدم تطبیق پروژه های اقتصادی و عام المنفعۀ ملی، عدم دسترسی مردم به خدمات صحی، برق، آب و گاز و نبود بازارها برای تولیدات صنعتی و زراعتی مطرح کردند.

 

همچنان مشکلات ولایات شانرا در زمینه های نبود سرک های اسفالت شده بین ولسوالی ها ، عدم دسترسی به خدمات زراعتی و مالداری، قطع جنگلات و استخراج خودسرانه و غیر مسلکی معادن، فقدان همآهنگی قضات و څارنوالان با ولسوالان، وجود فساد در گمرکات، عدم توجه به پارکهای صنعتی و کندی روند احداث سرکها، کمبود امکانات در کمیته حالات اضطرار، موجودیت افراد مسلح غیر مسئول و ضرورت بازگشایی شماری از مکاتب ولایات مختلف افغانستان که در نتیجۀ ناامنی ها مسدود گردیده اند، ابراز داشتند.

 

رئیس جمهور پس از استماع گزارش والیان کشور، در راستای حل مشکلات به ادارات مربوط هدایات و رهنمود های مشخص داد و یک سلسله وظایف جدیدی را به منظور حکومت داری خوب، تامین امنیت بهتر و انکشاف اقتصادی کشور به آنان سپرد.

 

سپس وزیر تحصیلات عالی در رابطه به چگونگی امتحانات کانکور سال جاری در ولایات مختلف کشور به رئیس جمهور معلومات ارایه نموده، گفت، امتحان کانکور سال ۱۳۹۴ که در ۱۵ ولایت کشور سپری گردید، در مقایسه با سالهای گذشته متفاوت بوده است.

 

وی از بعضی مشکلات مانند اشتراک افراد متقلب در امتحانات کانکور، عدم فعال بودن جمر ها در جریان امتحانات و مداخله و زورگویی شماری از وکلا بخصوص عده ای از وکلای شوراهای ولایتی در جریان امتحانات کانکور یاد آوری نمود.

 

رئیس جمهور غنی در این مورد گفت که والیان جداً باید از مداخله زورمندان در روند امتحانات کانکور جلوگیری نمایند و این روند ملی نباید متأثر گردد.

 

سپس وزرای زراعت و فواید عامه در رابطه به اجراآت و پروگرامهای انکشافی شان در ولایات یاد شده، معلومات مفصل به اشتراک کننده گان ویدیو کنفرانس ارایه نمودند.

 

رئیس جمهور کشور از والیان ولایات بخاطر صحبت های واضح و پیشنهادات سازنده و همچنان رهبری، استقامت و تلاش های پیگیر آنان برای تقویت حکومتداری، تحکیم ثبات و عرضه خدمات مؤثر، تشکری کرد.

 

رئیس جمهور گفت که کارکرد های شما در خصوص جلوگیری از غصب زمین، مبارزه با فساد، حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی، ارائه معلومات به مردم با راه اندازی ۷۰۰ کنفرانس مطبوعاتی در ۴ ماه گذشته، رشد عواید و سفر های تان به ولسوالی ها و همچنان اشتراک در مجالس مردمی قابل قدر است.

 

رئیس جمهور گفت که از این پس ماه یک مرتبه با والیان کشور، در هر دو ماه با شورا های ولایتی و در هر سه ماه با شاروالان از طریق ویدیو کنفرانس صحبت خواهد کرد. وی افزود که بر علاوه با نخبگان جامعه مدنی، شورا های علما، اعضای شبکه زنان و بخصوص جوانان کنفرانس های ویدیویی خاصی خواهد داشت.

 

رئیس جمهور غنی در رابطه به پلان های صد روز اول، دوم و سوم گفت که این پلان های تان به من رسیده است و گزارشات ۲۵ روزه شما را مطالعه مینمایم. وی افزود که کارکرد های والیان مؤثر و منظم گردیده و پاسخگویی بهتر شده است.

 

محمد اشرف غنی خاطر نشان کرد که در هفته جاری دور اول سفر ۳۴ والی به کابل تکمیل می گردد و این سفر ها جهت حل مشکلات محلی نهایت مؤثر بوده است.

 

محمد اشرف غنی گفت که در جریان نشست والیان با کابینه، تقریباً پنجاه در صد اولویت های والیان کشور در عرصه امنیت، حکومتداری و انکشاف از طرف وزارت ها تعهد صورت گرفته است.

 

رئیس جمهور غنی گفت که از این پس تمام قوماندانان امنیه ولایات و ولسوالی ها به مشوره والیان تعیین میگردند و همچنان والیان امور عدلی و قضائی ولایات مربوطه شانرا ارزیابی می کنند.

 

وی گفت که برنامه های تقویت حکومتداری محلی به ارزش دو صد میلیون دالر امریکایی راه اندازی گردیده و در مدت پنج سال تکمیل می گردد.

 

رئیس جمهور تصریح کرد که به شاروالی ها بیشتر توجه صورت میگیرد – بودجه تشویقی و قرضه ها ارائه میگردد و همچنان برنامه همبستگی ملی شهری عنقریب در شهرها آغاز می یابد.

 

رئیس جمهور غنی در رابطه به غصب زمین گفت که در ولایات نیمروز، بلخ، پکتیا، ارزگان، تخار، خوست، ننگرهار، هلمند و هرات که با بیشترین رقم غصب زمین می باشند، باید پلان مشخص جلو گیری و استرداد زمین ها ارائه گردد.

 

رئیس جمهور در رابطه به جلوگیری از فساد اداری گفت که هر ولایت باید طرح خویش را برای کاهش فساد اداری به مرکز ارائه کند.

 

وی ضمن تاکید بر هماهنگی میان نیروهای امنیتی و ادارات ملکی، از والیان خواست که در زمینه های ارزیابی تشکیل، موجودی و اکمالات نیروهای امنیتی گزارش خویش را تا یک ماه دیگر ارائه نمایند و به هماهنگی بین نیروهای امنیتی و ادارت ملکی توجه جدی صورت گیرد.

 

رئیس جمهور از والیان خواست تا گزارش خویش را در زمینه خالی بودن و یا بست های سرپرست ولایات مربوطه شان ارائه نمایند تا بست های خالی تکمیل و سرپرستی ها خاتمه یابد.