زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با شماری از والیان کشور دیدار کرد
چهارشنبه ,27 ژوئن , 2018

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به سلسلۀ دیدارهایش با والیان کشور، شام امروز با والیان ولایات بغلان، کندز، تخار، سمنگان، بدخشان، جوزجان، سرپل و بلخ و معاون والی فاریاب دیدار کرد.
در این دیدار که در ارگ انجام شد، رئیس جمهور غنی، طرح ها و پیشنهادات والیان متذکره را در زمینۀ تطبیق پروژه های انکشافی و بهبود زندگی مردم و همچنان گزارش شان را در خصوص مدیریت روزهای آتش‌بس استماع نمود.
رئیس جمهور غنی به والیان مذکور هدایت داد که بخاطر بهتر شدن زندگی مردم در روستاها و تامین فضای آرام و مطمئن برای مردم، تلاش کنند و تطبیق پروژه های انکشافی را در اولویت کاری خویش قرار دهند.
رئیس جمهور کشور گفت که تمام ولایات ضرورت به بررسی همه جانبه دارد و طی شش ماه تمرکز اساسی روی ولایات خواهد بود. وی افزود که حکومت در بخش زیربنا در ولایات و همچنان افزایش صلاحیت های والی ها و هماهنگی میان مسئولین امنیتی و ملکی، اقداماتی را انجام خواهد داد.