زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با صدراعظم هالند دیدار کرد
پنج شنبه ,21 سرطان , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته با مارک رت صدراعظم هالند در شهر بروکسل دیدار کرد.
در این دیدار در رابطه به همکاری های دوجانبه، پروسۀ صلح از طریق مذاکرات بین الافغانی، آتش بس و مبارزه با مواد مخدر و تروریزم، بحث و تبادل نظر کردند.
صدراعظم هالند گفت: کشورش آماده است که در زمینۀ مدیریت آب و آموزش های حرفوی با حکومت افغانستان همکاری کند.
رئیس جمهور غنی با ابراز امتنان از همکاری های ملکی و نظامی هالند، از آمادگی صدراعظم آن کشور در خصوص مهار آب ها با افغانستان، قدردانی کرد.