زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با فرزند سفیر پیشین امارات متحدۀ عربی که در افغانستان به شهادت رسیده بود، غم‌شریکی کرد
پنج شنبه ,18 عقرب , 1396

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با غدیر جمعه الکعبی فرزند سفیر پیشین امارات متحدۀ عربی که در افغانستان به شهادت رسیده بود، دیدار کرد و یکبار دیگر بخاطر شهادت پدرش به وی تسلیت گفت.
ابتدا رئیس جمهور غنی بخاطر صحت یاب شدن مبارک سالم الساعدی مستشار اسبق سفارت امارات متحدۀ عربی در افغانستان که در حادثۀ تروریستی کندهار جراحت برداشته بود و در این دیدار حضور داشت، ابراز خرسندی کرد.
رئیس جمهور غنی خطاب به غدیر جمعه الکعبی فرزند ارشد سفیر پیشین امارات متحدۀ عربی در افغانستان، گفت که در سفر قبلی ام به این کشور با خانواده های دیپلومات های شهید دیدار کردم و به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان به آنان و همچنان حکومت و مردم امارات متحدۀ عربی، ابراز غمشریکی نمودم.
رئیس جمهور گفت: خرسندم که شما را نیز ملاقات می کنم و مراتب تسلیت و غمشریکی خود را به خانواده شما و حکومت امارات متحدۀ عربی به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان، ابراز  می نمایم.
سالم الساعدی مستشار اسبق سفارت امارات متحدۀ عربی در افغانستان از رئیس جمهور غنی تشکر کرده، گفت که برای ما وظیفه و ماموریت در افغانستان عزت و افتخار بود، زیرا افغانها برادران ما هستند و ما مسئولین کشور خویش تشکر می کنیم که ما را به این  ماموریت مهم گماشته بودند.
به همین ترتیب رئیس جمهور غنی، ضمن تشکر از حکومت و مردم امارات متحدۀ عربی گفت که آنان همواره در کنار حکومت و مردم افغانستان بوده اند. وی افزود که ملت های افغانستان و امارات متحدۀ  عربی با هم برادر هستند و مناسبات آنان، بیشتر از پیش مستحکم خواهد شد.
رئیس جمهور گفت که  شهید جمعه الکعبی سفیر پیشین امارات متحدۀ عربی، دوست و همکار نزدیک حکومت و مردم افغانستان بود و ما از خدمات موصوف قدردانی می کنیم.
در اخیر این دیدار، غدیر جمعه الکعبی فرزند شهید جمعه الکعبی سفیر پیشین امارات متحدۀ عربی در افغانستان از ابراز تسلیت و غمشریکی رئیس جمهور تشکر کرده، گفت که حضور شما برای ما افتخار بزرگ است.