زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با مسئولین جدیدالتقرر ادارات ملکی ننگرهار دیدار کرد
دوشنبه ,11 سرطان , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دومین روز سفرش به ولایت ننگرهار، قبل از ظهر امروز با مسئولین جدیدالتقرر ادارات ملکی این ولایت در شهر جلال آباد، دیدار کرد.
در این دیدار مسئولین جدیدالتقرر ادارات ملکی ولایت ننگرهار در مورد ادارات مربوطه شان معلومات ارائه کردند و  موانع برسر راه پروسۀ اصلاحات را با رئیس جمهور شریک ساختند.
رئیس جمهور غنی پس از استماع معلومات و پیشنهادات آنان،  از حمایت خویش بخاطر تطبیق پروسۀ اصلاحات اطمینان داد و خطاب به والی و سایر مسئولان این ولایت گفت که ولایت ننگرهار باید در زمینۀ تطبیق اصلاحات به یک  ولایت نمونه مبدل شود و در این خصوص هدایات جامع و همه جانبه به آنان صادرکرد.