زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، دیدار کرد
چهارشنبه ,9 می , 2018

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز، اندرو گیلمور معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر را در قصر دلگشای ار حضور پذیرفت.
در این دیدار هر دو جانب به منظور تأمین حقوق اساسی و بشری مردم افغانستان، در خصوص پروسۀ اصلاحات و نهادسازی بحث و تبادل نظر کردند.
رئیس جمهور غنی گفت که گفتار و فعالیت های ما مطابق قانون اساسی است و ارزش های حقوق بشری و حقوق اتباع در قانون اساسی افغانستان منعکس شده اند و به همین هدف روند اصلاحات و نهادسازی را آغاز کرده ایم.
رئیس جمهور، امور انجام شده در عرصه های اصلاحات و نهادسازی را کافی ندانست و ضمن تاکید بر ضرورت کار بیشتر در این عرصه، خواستار همکاری ملل متحد گردید.
در مقابل، اندرو گیلمور معاون سرمنشی ملل متحد در امور حقوق بشر از اینکه رئیس جمهور وی را به حضور پذیرفت، تشکر کرد و دستآوردهای حکومت افغانستان در سه سال گذشته در عرصه های مختلف بخصوص توجه به حقوق بشر را مورد ستایش قرار داد و به ادامۀ همکاری با حکومت افغانستان، اطمینان داد