زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با نمایندهء خاص جمهوری مردم چین برای افغانستان و پاکستان، دیدار کرد
دوشنبه ,13 قوس , 1396

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با دینگ شیجون نمایندۀ خاص جمهوری مردم چین برای افغانستان و پاکستان، دیدار کرد.
در این دیدار که در ارگ انجام شد، ابتدا آقای دینگ شیجون، تمنیات نیک و دعوت‌نامۀ رئیس جمهور کشورش را بخاطر اشتراک رئیس جمهور غنی در اجلاس آیندۀ سازمان همکاری های شانگ‌های که در چین برگزار می گردد، تقدیم کرد.
در مقابل، رئیس جمهور غنی از نمایندۀ خاص جمهوری مردم چین برای افغانستان و پاکستان خواست تا تمنیات نیک وی را نیز به رئیس جمهور کشورش برساند و دعوت رئیس جمهور چین را بخاطر اشتراک در اجلاس متذکره پذیرفت.  
همچنان هر دو جانب در مورد اتصال منطقوی، پروژه های اقتصادی و انکشافی و تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه، بحث و تبادل نظر کردند.
نمایندهء خاص جمهوری مردم چین برای افغانستان و پاکستان گفت که کشورش در نظر دارد تا نشست سه جانبۀ چین، افغانستان و پاکستان را به سطح وزرای خارجه در مورد صلح، امنیت و همکاری های اقتصادی منطقه برگزار نماید و آرزومندیم که افغانستان در آن اشتراک کند.
رئیس جمهور غنی، برگزاری نشست سه جانبه از سوی جمهوری مردم چین را برای ثبات منطقه و گسترش همکاری های اقتصادی مهم دانست و خاطرنشان نمود که افغانستان در این نشست اشتراک خواهد کرد.