زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با نمایندۀ خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان دیدار کرد
دوشنبه ,29 عقرب , 1396

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل ظهر امروز مارکوز پوتزیل نمایندۀ خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان، دیدار کرد.
در این دیدار که در ارگ انجام شد، هر دو جانب در مورد موضوعات منطقوی، تامین صلح و ثبات در افغانستان، استراتیژی جدید ایالات متحدۀ امریکا برای آسیای جنوبی و افغانستان و موثریت آن، بحث و تبادل نظر نمودند.
نمایندۀ خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان، استراتیژی جدید ایالات متحدۀ امریکا برای آسیای جنوبی و افغانستان را مفید دانست و حمایت خویش را از آن اعلام کرد.
مارکوز پوتزیل گفت که آلمان خواهان صلح و ثبات دایمی در افغانستان است. وی همچنان برعلاوۀ حمایت از پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغانستان، از تداوم همکاری های کشورش در عرصه های مختلف اطمینان داد.
در مقابل رئیس جمهور غنی، ضمن خوش آمدید به نمایندۀ خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان، از کمک و همکاری آلمان طی سال های گذشته به افغانستان، قدردانی کرد.
رئیس جمهور کشور تاکید کرد که استراتیژی جدید ایالات متحدۀ امریکا برای آسیای جنوبی و افغانستان، برای ثبات منطقه مفید است و پس از اعلام این استراتیژی باید از فرصت های ایجاد شده، استفادۀ موثر صورت گیرد.