زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با هیات مجلس سنای امریکا دیدار کرد
جمعه ,8 ژانویه , 2016

دیدار

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته با هیات مجلس سنای ایالات متحده امریکا تحت ریاست سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی آن مجلس دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، هر دو طرف در مورد گسترش همکاری ها میان دو کشور در عرصه های مختلف بخصوص مبارزه با تروریزم و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، بحث و تبادل نظر کردند.

سناتور باب کورکر بر حمایت کشورش به ویژه کنگره امریکا برای ثبات و امنیت افغانستان تاکید کرده گفت که از اقدامات دولت افغانستان برای تامین ثبات و انکشاف اقتصادی و همچنان آوردن اصلاحات، حمایت می کنیم.

در مقابل رئیس جمهور غنی از حمایت کنگره امریکا بخاطر تداوم کمک های آن کشور به افغانستان بخصوص در عرصه نظامی و انکشاف اقتصادی تشکری کرد.

رئیس جمهور تاکید کرد که روابط میان دو کشور بر اساس منافع و تهدیدات مشترک استوار است.

محمد اشرف غنی افزود که تروریزم، خطر گستردهء منطقوی و جهانی می باشد که مبارزه با این پدیده مستلزم همکاری های ستراتیژیک منطقوی و بین المللی است و افغانستان در خط اول مبارزه با این خطر قرار دارد.

رئیس جمهور در اخیر این دیدار، گفت که به دلیل نیاز جدی افغانستان به قوای هوایی موثر، ما به تکمیل تجهیزات که شامل طیارات و هلیکوپتر ها می باشند، نیاز داریم و خواهان همکاری امریکا و کانگرس آن کشور در این راستا هستیم.