زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با وارثین شهید احمد شاه و شهدای رویداد تروریستی اخیر در خوست، غمشریکی کرد
جمعه ,11 می , 2018

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز طی یک تماس تیلفونی با وراثین شهدای حمله تروریستی هفته گذشته بالای مسجد جامع یعقوبی ولایت خوست و خانوادۀ شهید احمدشاه خبرنگار بی بی سی که مراسم فاتحه اش جریان داشت، صحبت کرد و مراتب تسلیت و همدردی خویش را به آنان ابراز نمود.
رئیس جمهور ضمن غشمریکی به آنان، گفت که این شهدا، شهدای راه آزادی، همت و مردم سالاری می باشند و حملات اخیر تروریستی خصوصاً بالای مراکز ثبت نام رای دهندگان، حمله بالای امروز و فردای ما و شماست.
وی افزود: برگزاری انتخابات، تفاوت میان ما و زورمندان قبلی را نشان می دهد، افغان ها زور و جبر را نمی پذیرند و به همین سبب، انتخابات یگانه راه است.
رئیس جمهور غنی به والی خوست هدایت داد تا یک منار یادبود بنام شهدای مذکور در شهر خوست اعمار نماید، زیرا این شهدای برحق راه مردم سالاری اند.
رئیس جمهور ضمن اینکه خواستار اراده و پایداری بیشتر مردم گردید، گفت که ما باید برای تدویر انتخابات شفاف و عادلانه متحد شویم تا مردم سالاری به پیروزی برسد.
در جریان این مکالمۀ تیلفونی، حاجی جلندرشاه به نمایندگی از ورثۀ شهدا صحبت کرده، گفت که علیرغم اینکه چند تن ازاعضای خانواده ام در رویدادتروریستی اخیر شهید شده اند، ما با ارادۀ محکم و عزم متین، حمایت خویش را از نظام، قانون و مردم سالاری ادامه می دهیم.
وی از رئیس جمهور خواست تا افراد دستگیر شده به اتهام قتل شهید احمدشاه هرچه زودتر محاکمه گردد و اگر اتهام قتل متذکره بالای شان ثابت شد، باید به اشد مجازات محکوم شوند.
در مقابل رئیس جمهور غنی وعده سپرد که در مطابقت به قوانین نافذۀ کشور، مراحل قانونی محاکمۀ آنان تکمیل و عدالت بالای شان تطبیق خواهد شد.