زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی بر اجرایی‌شدن برنامه‌های کمکی به آسیب‌دیده‌گان منطقۀ پشغور پنجشیر تأکید کرد
دوشنبه ,16 میزان , 1397

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار با والی  پنجشیر و تیم کاری اش، گزارش اجراآت موصوف را در رابطه به اقدامات انجام‌شده به آسیب دیده گان حادثۀ طبیعی پشغور، استماع نمود.
در این دیدار که عصر امروز در قصر گل‌خانه ارگ انجام شد، والی پنجشیر از پیشرفت کارها و اقدامات انجام شده پس از سفر رئیس جمهور به منطقه پشغور، شامل تهیه مواد ارتزاقی، البسه، توزیع زمین، آب صحی، سرک، مساجد، زراعت، دیوار استحکامی و کانال ها معلومات داد.
در این جلسه، مسوولین وزارت‌های مبارزه با حوادث، شهرسازی و مسکن، زراعت و مالداری، انرژی و آب، انکشاف دهات و اداره مستقل اراضی، از پیشرفت کار پروژه‌های شان در ساحۀ متذکره که در مرحلۀ سروی، دیزاین و تطبیق قرار دارد، گزارش دادند.
رئیس جمهور محمداشرف غنی به مسوولین ادارات متذکره هدایت داد که با توجه به آسیب‌های وارده از اثر حادثۀ طبیعی در پشغور پنجشیر و استعجالیت موضوع، در قسمت تطبیق کامل پلان‌های شان، اقدامات عاجل نمایند.