زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی بر مارکیت‌یابی و پیدا‌کردن بازارهای بین‌المللی برای دهاقین تاکید کرد
چهارشنبه ,11 میزان , 1397

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز “نمایشگاه زراعتی بین‌المللی کابل” را که در بادام باغ برگزار گردیده بود، افتتاح کرد.
در مراسم افتتاح نمایشگاه مذکور که از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گشایش یافته بود، رئیس‌جمهور کشور، طی سخنانی از دهاقین به خاطر اینکه از مشتری صحبت می‌کنند و از دولت، بازار برای محصولات شان می‌خواهند، تشکر کرده، گفت که امروز بالای باغداران هرات و شمالی افتخار می‌کنم که دوباره باغ‌های شان را سبز کردند و انگور افغانستان یکبار دیگر نام و نشان پیدا نموده است.
رئیس‌جمهور از زنان زراعت‌ پیشه نیز تشکر کرده، گفت که هر کدام شما زندگی اولاد، خانواده و در مجموع زنان افغانستان را تغییر داده اید. وی تاکید کرد که این شبکه وسیع و سرتاسری شود و به یک شبکۀ ملی تولید کنندۀ های زن افغان مبدل گردد.
رئیس‌جمهور از وزارت زراعت و مالداری نیز تشکر کرد و در مورد مارکیت‌یابی و پیدا‌کردن بازارهای بین‌المللی برای دهاقین، گفت که در دهلیز هوایی هند، دولت افغانستان ۸۰۰ هزار دالر سرمایه‌گذاری کرد و سال گذشته دهاقین کشور به ارزش ۷۰ میلیون دالر محصولات شان را صادر نمودند.
وی افزود که با افتتاح دهلیز نو به ترکیه و اروپا، محصولات افغانستان به بازارهای بین‌المللی راه پیدا می‌کند و تمام شبکۀ اروپا در خدمت دهاقین و باغداران می‌باشد.
رئیس‌جمهور گفت که هدف اساسی ما عربستان و امارات متحدۀ عربی است تا دهلیزهای هوایی نیز با این کشورها ایجاد شود و در زمینۀ دهلیز زمینی، کلان‌ترین بازار قزاقستان و روسیه است و باز کردن این دو بازار، هدف اساسی ماست.
وی در خصوص تدارکات دولتی، گفت که امسال بیشتر از ۲۰ هزار تُن برنج تنها وزارت دفاع از دهاقین خریداری کرد و هدایت من بهنهادهای تدارکاتی این است که تدارکات میوه را فصلی بسازند تا هر نوع میوۀ خریداری شود.
رئیس‌جمهور دلیل به‌پا ایستاده شدن مرغداری در افغانستان را تغییر مینوی غذایی وزارت دفاع ملی دانسته، گفت که شما سرمایه‌گذاری کنید و ما از محصولات تان خریداری می‌کنیم.
رئیس‌جمهور غنی خطاب به زنان گفت: چون دخل و مصرف به دست شماست، پس تولیدات داخلی را نسبت به تولیدات خارجی ترجیح بدهید، چون عالیست، افغانیست.
رئیس‌جمهور به وزارت زراعت و سایر ادارات مربوطه هدایت داد که باید تخصص تان بالای اقلام خاص باشد و این تمرکز بالای اقلامی باشد که افغانستان از چندین دهه صادرات دارد.
محمد اشرف غنی تصریح کرد که پیش‌خرید اکثراً در دست همسایه ها است، زیرا دهقان افغان دسترسی به قرضۀ قابل استطاعت ندارد و تازمانیکه باغداران و دهاقین وسیلۀ پروسس نداشته باشند، این مشکل حل نمی‌گردد.
وی افزود که اتحادیۀ پروسس‌کننده ها ایجاد شود تا نقش دولت نیز واضح گردد و دهاقین نیز به‌پای خویش ایستاده شوند. همچنان اتحادیه های ملی چون انگور، جلغوزه، پسته، زیره، بادام و غیره را ایجاد کنید تا آدرس مشخص دهاقین ایجاد شود و دولت با آن‌ها در تماس باشد.
رئیس‌جمهور به وزارت زراعت و مالداری هدایت داد که از کابل‌محوری بیرون شوند و مراکز عمدۀ تحقیقات بر اساس اقلام زراعتی در ولایت‌های باشد که مرکز تولید آن اند.
رئیس‌جمهور غنی ضمن اینکه بر ایجاد مراکز تحقیقات زراعتی با پوهنتون ها تاکید کرد، گفت که بورسیه های متخصصین را کاهش دهید و دید و بازدیدهای دهاقین از کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان را بیشتر سازید تا آنان به زراعت نوین آشنا شوند.
رئیس‌جمهور در خصوص وظایف دولت در رشد زراعت، گفت که بالای دو زنجیر باید فکر شود، اول زنجیر ارزش که از تولید به بازار بین‌المللی چطور رسیده می‌توانیم، زیرا هر حلقۀ آن، حلقۀ سرمایه‌گذاری و کاریابی است و زنجیر دوم زنجیر لوژستیک و انتقالات است.
وی افزود: اگر زمین، آب و پیداوار زراعتی افغانستان به مارکیت‌های بین‌المللی وصل گردد، به مراتب زندگی مردم افغانستان بهتر می‌شود.
رئیس‌جمهور از وزارت شهرسازی خواست که به ایجاد سوپرمارکیت‌های معیاری اولویت بدهد تا خریداری دولت از محصولات زراعتی دهاقین آسان‌تر شود و در هر بخش باید آدرس‌های تولیدکننده، پروسس کننده و صادر کننده مشخص شود و هر سه آن، لازم و ملزوم همدیگر باشد.
رئیس‌جمهور در رابطه به احیای نساجی افغانستان، گفت: برای سال آینده تصمیم دارم که تمام پوشاک اردو و پولیس افغانستان از تولیدات خود ما تأمین شود.
وی گفت که یک قسمت زیاد محصولات افغانستان ضایع می‌شود، به همین لحاظ باید در زمینۀ لوژستیک و انتقالات سرمایه‌گذاری کنیم. وی به مدیریت آب تاکید کرد و گفت که با مدیریت آب، پیداوار ما چندین برابر می‌گردد.
رئیس‌جمهور گفت که سرمایه‌گذاری عصری تولیدی بالای زراعت عصری صورت نگرفته و اندک است و وزارت زراعت و سایر نهادهای مربوطه باید یک طرح واضح مواد اساسی زراعتی را ترتیب و ارائه کنند و همچنان یک طرح واضح ارائه کنید تا بالای زارع گندم افغانستان اعتبار شود و محصولات در این عرصه بیشتر گردد.
رئیس‌جمهور غنی در اخیر سخنانش با توجه به اینکه ذهنیت باغدار و دهقان افغانستان تغییر کرده است، گفت که متخصص و دهقان با هم یکجا شوند و پالیسی‌ها را تغییر دهند، زیرا جیب هر دهقان و باغدار، سرمایه ملی افغانستان است.
در این مراسم، نصیر احمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری نیز صحبت کرد و ضمن تشکر از تشریف‌آوری رئیس‌جمهور، گفت که این نمایشگاه به هدف افزایش تجارت و بازاریابی محصولات زراعتی افغانستان راه اندازی شده است.
وی افزود که در روز دوم نمایشگاه برعلاوۀ حضور هموطنان، میزبان ملاقات‌های تاجران داخلی و خارجی و ادارات حکومتی خواهیم بود و در طی سه روز، این نمایشگاه محافل نشست تاجران و سرمایه گذاران، بحث‌های آزاد، گفت و شنودها و دریافت راه حل‌ برای چالش‌ها در سکتور زراعت نیز تنظیم شده است.
وزیر زراعت گفت که ما در نمایشگاه های بین‌المللی دوبی و هندوستان با استفاده از کوریدور هوایی، موفقیت‌های زیادی را تجربه کردیم و ما در این نمایشگاه ها به ارزش ۱۴۴ میلیون افغانی در زمینه میوه های تازه و خشک و گیاه های طبی و زعفران فرمایش داشتیم. وی افزود که آمارهای اتاق تجارت و صنایع، صادرات کشور را تاکنون ۸۷۵ میلیون دالر ثبت کرده است که در حدود ۹۰ در صد آن را صادرات محصولات زراعتی تشکیل می‌دهد.
همچنان گل‌احمد احمدی به نمایندگی از دهاقین و باغداران صحبت کرد و ضمن تشکر از برگزار کنندگان نمایشگاه متذکره، گفت که در تولید مشکل نداریم، اما همکاری بیشتر وزارت زراعت را در عرصۀ پروسس خوب و بازاریابی برای زراعت می‌خواهیم.
وی همچنان از دولت به خاطر ایجاد دهلیزهای هوایی، تغییرات در رشد زراعت، آشنایی باغداران و دهاقین به سیستم های جدید زراعتی و تولید معیاری، تشکر کرد.
در اخیر این مراسم، رئیس‌جمهور غنی از غرفه های مختلف که در آن محصولات زراعتی و سایر تولیدات وطنی به نمایش گذاشته شده بود، دیدن نمود.