زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی به احمد بهزاد بخاطر وفات پدرش ابراز تسلیت کرد
شنبه ,20 می , 2017

اشرف غنی

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز طی یک تماس تیلفونی با احمد بهزاد نمایندۀ مردم هرات در ولسی جرگه، مراتب تسلیت و همدردی خود را بخاطر وفات پدرش مرحوم حاجی محمد ناصر رضایی ابراز داشت.

رئیس جمهور در این تماس تیلفونی، برای متوفی بهشت برین و به خانواده، دوستان و اقارب مرحومی صبر و شکیبایی تمنا نمود.