زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی: تمام شرایط تخنیکی برای انتخابات فراهم شده است
سه شنبه ,17 میزان , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز در مرکز ملی توحید در ارگ، از طریق ویدیو کنفرانس با مسئولین دفاعی، امنیتی و محلی ۳۴ ولایت کشور صحبت کرد.
در این ویدیو کنفرانس که استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و شمار دیگری از اراکین ملکی و نظامی نیز حضور داشتند، رئیس جمهور گفت که تمام شرایط تخنیکی برای انتخابات فراهم شده است.
وی از مسئولین به خاطر فراهم آوری ترتیبات خوب برای برگزاری انتخابات تشکر کرده، گفت که اداره های ملکی و نظامی به حیث ممد کمیسیون انتخابات در همه بخش ها همکاری داشته باشند.
رئیس جمهور از آنان خواست که در تشخیص خطرات و توطئه های دشمنان که می خواهند انتخابات را هدف قرار دهند، دقت نمایند و تمام امکانات و تدابیر را برای ایجاد فضای امن کمپاین های انتخاباتی و رقابت مثبت برای کاندیدان، فراهم کنند.
رئیس جمهور غنی به همه مسئولین ملکی و نظامی گفت که اولویت ما موفقیت پروسۀ انتخابات است. وی تاکید کرد که هیچ فرد ملکی و نظامی حق مداخله در پروسۀ انتخابات را ندارد و در صورت تثبیت، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.
رئیس جمهور کشور در مورد انتخابات در ولایت غزنی، گفت که بحث ها در رابطه به انتخابات در ولایت متذکره جریان دارد و مردم غزنی از حق قانونی خود محروم نخواهند شد.
رئیس جمهور همچنان به مسئولین ملکی گفت که تعبیه قوت ها از صلاحیت های قول اردوها، پولیس و امنیت ملی است و بخش های ملکی در این مورد مداخله نکنند.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در اخیر این ویدیو کنفرانس، از مسئولین محلی خواست که در قسمت جلب و جذب برای اردوی ملی، پولیس ملی و اردوی منطقوی با ارگان های امنیتی و دفاعی همکاری نمایند.