زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی جهت عیادت از حضرت صبغت الله مجددی به اقامتگاه اش رفت
چهارشنبه ,3 فوریه , 2016

غنی عیادت

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور عیادت و جویای احوال از وضعیت صحی حضرت صبغت الله مجددی یک تن از رهبران جهادی، به اقامتگاه اش رفت.

رئیس جمهور غنی از بهبود وضعیت صحی حضرت صبغت الله مجددی ابراز خوشی کرد و برای موصوف از بارگاه ایزد منان مؤفقیت، آرامش و طول عمر استدعا نمود.

محمد اشرف غنی و حضرت صبغت الله مجددی در خصوص پروسه صلح و موضوعات مختلف با هم بحث نمودند.