زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی خطاب به زنان بادغیس: حضور زنان در ادارات دولتی افزایش میابد
جمعه ,5 اسد , 1397

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در نخستین روز سفرش به ولایت بادغیس، عصر امروز با زنان آن ولایت دیدار کرد.
نمایندگان زنان بادغیس در صحبت های جداگانه به رئیس جمهور و هیئت همراه شان خوش آمدید گفتند و بخاطر عملی شدن پروژۀ برق در آن ولایت از رئیس جمهور تشکر کردند.
آنان، مشکلات و پیشنهادات شان را در بخش های سهم بیشتر زنان در ادارات دولتی، افزایش څارنوالان و قضات زن در محاکم، ایجاد فرصت های اقتصادی و تجاری برای زنان، اشتراک زنان در شوراهای ولسوالی ها و در نظر گرفتن بورسیه های تحصیلی برای زنان این ولایت با رئیس جمهور شریک ساختند.
رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های زنان از آنها به خاطر حمایت شان از برنامه های انکشافی و زیربنایی تشکر کرد و گفت که به مسئولین این ولایت هدایت داده است که لست از زنان تحصیل کرده و با تجربه را تهیه نمایند تا در روشنایی آن طرح واضح برای سهم زنان در ادارات دولتی ساخته شود.
رئیس جمهور غنی گفت، حضور زنان در ادارات دولتی تنها به ریاست زنان محدود شده نمی تواند و به والی بادغیس هدایت داد تا زمینه را برای اشتراک زنان در پروسه رقابتی بست های ادارات فراهم سازد.
رئیس جمهور غنی با اشاره به کمبود زنان در محاکم گفت که مشکل اساسی در خدمتی بودن زنان قاضی و څارنوال در مرکز بود که حالا این مشکل حل گردیده است و در استخدام قضات و څارنوالان زن از محل انعطاف نشان میدهیم.