زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی خطاب به محصلینی که قرار است عازم ازبیکستان شوند: بعد از فراگیری دورۀ تحصیلی، به عنوان سرمایه های بشری به کشور تان برگردید
شنبه ,30 جدی , 1396

محمد اشرف غنی رئیس ‌جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز با ۱۰۰ تن جوانانی که از هفت ولایت کشور بخاطر ادامۀ تحصیلات عالی در رشتۀ زبان ازبیکی عازم کشور ازبیکستان می گردند، دیدار کرد.
در این دیدار که در ارگ انجام شد، ابتدا محمد شاکر کارگر نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور کشورهای آسیای‌ میانه صحبت کرد و در مورد بورسیه های متذکره معلومات داده، گفت که امروز برای ترک‌تباران و حکومت افغانستان یک روز مهم است و ما انتظار چنین لحظه ای را داشتیم که خوشبختانه از سوی ریئس جمهور غنی، فراهم شد.
شاکر کارگر افزود که دیپارتمنت زبان ازبیکی در فاکولته زبان و ادبیات پوهنتون کابل فعال شده است که این یک قدم نیک می باشد.
متعاقباً فیض الله ذکی وزیر کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین صحبت کرد و ضمن تشکر از توجه رئیس جمهور به تحصیل جوانان و حمایت از آنها، گفت که رئیس جمهورغنی از جمله حامیان درج زبان ازبیکی در قانون اساسی کشور بود که از همان وقت اساس وفاق ملی گذاشته شد.
فیض الله ذکی، گفت: پیشنهاد من به رئیس جمهور این است که فرصت های بیشتری  تحصیلی را برای جوانان افغان فراهم کند تا آنان بتوانند به تحصیلات عالی شان تا مقطع های ماستری و دوکتورا ادامه بدهند.
سپس رنا شیرزاد به نماینده‌گی از محصلین صحبت کرد و از حمایت های همه‌جانبه رئیس جمهور از جوانان افغان تشکر کرده، گفت: ما وعده می سپاریم که درس‌های خود را به وجه احسن فراگیریم.
رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت ها و پیشنهادات اشتراک کننده‌گان گفت که زبان ازبکی درج قانون اساسی است  و ما مکلف به تطبیق آن می باشیم.
رئیس جمهور خطاب به محصلین گفت که فرصت پیش آمده را غنیمت بشمارید و از آن استفادۀ ‌اعظمی نمایید. وی افزود: انتظار من از شما این است که بعد از فراگیری دورۀ تحصیلی، به عنوان سرمایه های بشری به کشور تان برگردید.
رئیس جمهور کشور گفت که روابط خوبی با ازبکستان ایجاد شده است و این می تواند به عنوان یک الگو باشد. وی افزود که هرکدام تان بحیث سفیر من در ازبکستان هستید و در آن کشور از افغانستان بخوبی نماینده‌گی کنید.
رئیس جمهور غنی با توجه به اهمیت زبان ازبیکی، گفت که زمینه های تحصیل شما تا مراحل ماستری و دوکتورا نیز فراهم خواهد شد.