زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی خطاب به معلولین قوای مسلح: احترام و حمایت از شما برای من و تمام هموطنان لازم است
سه‌شنبه ,29 می , 2018

محمد اشرف غنی رئیس ‌جمهوری اسلامی افغانستان و سرقوماندان اعلی قوای مسلح شام امروز در جمع از معلولین قوای مسلح کشور افطار کرد و نماز شام را با آنان یکجا ادا نمود.
در ضیافت افطاری متذکره که در قصر سلام‌خانۀ ارگ ترتیب گردیده بود و در آن وزرای دفاع ملی و امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی نیز حضور داشتند، ابتدا سهیل یکتن از معلولین به نمایندگی از دیگران صحبت کرد و ضمن تشکر از توجه و مواظبت رئیس جمهور، گفت که ما در راستای دفاع از کشور حاضریم جان های خویش را نیز فدا کنیم.
وی افزود که قبلاً نهادهای مربوطه معاشات ما را به گونه منظم اجرا می کردند، اما از روزیکه مربوط وزارت کار، امور  اجتماعی، شهدا و معلولین شده ایم ، اجرای معاشات ما حتی چندین ماه به تاخیر می افتد.
سهیل، پیشنهادات خویش را در عرصه های توزیع کوپون، معاش کافی، اعطای سهمیه حج به معلولین قوای مسلح، توجه به تعلیم، منازل رهایشی، اشتغال‌زایی، ایجاد شفاخانه و اعطای کارت های صحی به خانواده های معلولین با رئیس جمهور شریک ساخت.
رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های موصوف، از معلولین قوای مسلح تشکر کرد که با وجود تکلیف معلولیت به اینجا تشریف آورده اند. وی افزود که شما افتخار و خاطره تلخ جنگ هستید، افتخار بخاطر این هستید که اعضای بدن و خون خود تان را در راه وطن قربان کردید که من برای قدردانی آن الفاظ ندارم و خاطرۀ تلخ به این سبب که با دیدن حالت معلولیت تان، خانواده و سرقوماندان اعلی قوای مسلح شما دردمند می شوند.
رئیس جمهور به مسئولین وزارت های دفاع ملی، امور داخله، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و ریاست عمومی ادارۀ امور هدایت داد که در رابطه به پیشنهادات معلولین قوای مسلح، هر ارگان سه تن از نماینده های باصلاحیت شان را معرفی کنند تا مشترکاً با نمایندگان معلولین متذکره، یک راه حل اساسی و عملی جستجو گردد. سرقوماندان اعلی قوای مسلح خطاب به معلولین گفت که احترام و حمایت از شما برای من و تمام هموطنان لازم است.
رئیس جمهور به وزارت کار، امور  اجتماعی، شهدا و معلولین هدایت داد تا در زمینۀ رفع مشکلات تادیه معاشات معلولین هرچه زودتر اقدام نماید. همچنان به معاونیت دفتر مقام عالی ریاست جمهوری هدایت داد تا به منظور بیشتر ساختن سهمیه حج معلولین با وزارت حج و اوقاف صحبت نماید.
به همین ترتیب رئیس جمهور غنی به مسئولین مربوطه هدایت داد که جلو غصب زمین بخصوص زمین های مربوط به معلولین را بگیرند. وی افزود که در قسمت توزیع منازل رهایشی، به خانواده های شهدا و معلولین قوای مسلح کشور اولویت داده می شود.