زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی در انتخابات ولسی جرگه، رأی داد
شنبه ,28 میزان , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز به لیسۀ امانی یکی از مراکز رأی‌دهی رفت و رأی خود را در انتخابات ولسی جرگه، استعمال نمود.رئیس جمهور غنی که از سوی بانوی اول کشور، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و شماری از اراکین بلند رتبۀ دولتی همراهی می گردید، پس از رأی‌دهی، ضمن تبریکی به تمام مردم افغانستان به خاطر آغاز روند ملی انتخابات ولسی جرگه، گفت: نا باوری بود، امروز به باور تبدیل شد، شک و تردید بود، امروز به یقین مبدل شد و انتقاد بود، امروز به همکاری مبدل گردید.رئیس جمهور ضمن تشکر از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، افزود: به اساس گزارشی که نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد به شورای امنیت آن سازمان ارائه کرد، از نگاه تخنیکی، این موفق‌ترین ترتیباتی بوده که تا حال گرفته شده است.
 رئیس جمهور غنی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خاصتاً قوای هوایی که مواد حساس و غیر حساس را به تمام نقاط افغانستان انتقال دادند، نیز تشکر کرده، گفت که این یک موفقیت بزرگ است و تمام آمادگی‌ها توسط خود افغان‌ها گرفته شده است.محمد اشرف غنی تصریح کرد: از کاندیدان ولسی جرگه به خاطر اینکه در انتخابات خود را کاندید کردند، در مبارزات انتخاباتی سهم گرفتند و مردم را بسیج نمودند، تشکر می کنم. وی افزود که این نشاندهندۀ باورمندی به قانون اساسی است. محمد اشرف غنی گفت: خاصتاً می‌خواهم از تمام هموطنان خویش تشکر کنم که بیشتر از هشت میلیون تن به مراکز رفتند، نام‌های شان را ثبت کردند و امروز آماده اند که آیندۀ افغانستان را خود شان تعیین کنند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: نمایندگانی که انتخاب می‌شوند، باید به قانون اساسی، منافع علیا و قوانین موضوعه پابند باشند و قوانینی را وضع نمایند که مردم افغانستان می‌خواهند و به آن ضرورت دارند. رئیس جمهور کشور از شهدای راه آزادی و مبارزه با تروریزم بین‌المللی نیز یادآوری کرده، گفت که کاندیدان شهید و آخرین مورد آن جناب شهید قهرمان، شهدای خانواده های رسانه ها، ناظرین و تمام افراد ملکی که در این پروسه سهم وسیع داشتند، شهدای راه آزادی هستند.
رئیس جمهور غنی گفت: شهدای مبارزه با تروریزم بین‌المللی که آخرین شهدای ما سترجنرال عبدالرازق و دگرجنرال عبدالمومن حسین‌خیل بودند، در مقابل تروریزم بین‌المللی ایستادگی نموده و از این خاک دفاع کردند. وی افزود که انتخابات در کندهار به اساس خواهش مردم یک هفته به تعویق افتاده، اما کمیسیون مستقل انتخابات تمام ترتیبات را گرفته است که در هفته آینده در آن ولایت انتخابات ولسی جرگه را برگزار کند. رئیس جمهور گفت: غزنی یگانه ولایتی است که امروز در آن انتخابات انجام نمی شود، اما استاد دانش، انجنیر محمد خان و عبدالمتین بیگ مؤظف اند که تاریخ انتخابات را در مشوره با مردم ترتیب نمایند تا زمینۀ انتخابات ولسی جرگه در آن ولایت نیز فراهم گردد.
 وی تصریح کرد: خواهش من به حیث شهروند این کشور از هر شهروند دیگر، از هر زن و مرد، پیر و جوان و از هر فرد افغان این است که امروز این حق خویش را ادا کنند، زیرا رأی دادن از یک طرف حق و از طرف دیگر وجیبه است. رئیس جمهور از مشروطه خواهان افغانستان نیز یادآوری کرده، گفت که همه این مشروطه خواهان و ملت افغانستان، آرزوی فرا رسیدن چنین روزی را داشتند. وی در اخیر سخنانش گفت که انتخابات ریاست جمهوری همین‌گونه به وقت و زمان و با تمام کوشش برگزار خواهد شد تا ملت افغانستان آیندۀ شان را خود شان رقم بزنند. همچنان عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات صحبت کرده، گفت: می‌خواهم امروز به فرد فرد مردم افغانستان به خاطر فرارسیدن این روز که کمیسیون مستقل انتخابات توانست آرمان آنان را برآورده سازد تا نمایندگان شان را در ولسی جرگه تعیین نمایند، تبریک بگویم.
وی از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات خواست که بی‌طرفی خود را حفظ کنند، به مردم زمینۀ رای‌دهی را فراهم سازند، از هر گونه تقلب اجتناب ورزند و به هیچ کسی اجازه ندهند که در کارهای شان دخالت نموده، آنان را زیر فشار قرار دهند.