زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی در تالار لوی جرگه: رقابت آزاد، مساوات مرد و زن را تضمین می‌کند
پنج‌شنبه ,28 ژوئن , 2018

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در تالار لوی‌جرگه در مراسم آغاز امتحان بست‌های جمعی معلمین که از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی راه‌اندازی شده‌بود، اشتراک و سخنرانی کرد.
رئیس جمهور گفت، لوی‌جرگه اضطراری که اساس حکومت‌داری نوین را گذاشت و لوی‌جرگه قانون اساسی با تصویب وثیقۀ ملی ما که مساوات هر افغان را با افغان دیگر تأمین کرد در همین خیمه برگزار گردیده بود و امروز ما ارزش تطبیق قانون اساسی را به‌گونۀ شفاف و موثر آن شاهد هستیم.
رئیس جمهور غنی گفت که رقابت آزاد، اعتماد و مساوات مرد و زن را تضمین می‌کند و این رقابت آزاد است که شما را از یک‌دیگر تفکیک می‌کند. وی خطاب به نسل نوین گفت: آینده افغانستان را به شما می‌سپارم، زیرا مغزهای فعال و دستان قوی شما است که این کشور را به تحرک می‌آورد.
رئیس جمهور کشور از کاندیدان بست‌های معلمی و اعتماد و اشتراک‌شان، انتخاب مسلک مقدس معلمی و تعهد به نسل‌های آینده تشکر کرده اضافه نمود که از برکت شما نسل‌های آیندۀ ما مصوون خواهند بود.
رئیس جمهور خطاب به آنان گفت، حضور شما به من اطمینان می‌دهد که در مقابل افراد فاسد و متعصب با جرئت بیشتر بایستم و برای شان بگویم که افغانستان به همه افغان‌ها تعلق داشته و کسی به دیگری برتری ندارد.
رئیس جمهور خاطرنشان‌ساخت، تجارب بین‌المللی نشان داده‌است که با تربیت یک مرد، یک نسل تغییر می‌کند، اما با تربیت یک زن، پنج‌نسل، من یقین دارم نسلی تربیت خواهد یافت که به افغانستان تحولات اساسی را بیاورد.
محمداشرف غنی گفت، پس از ۲۴ سال جدایی از وطن، معلم، کتاب و مکتب باعث شد تا دوباره بگردم، زیرا برای من درس تعهد و محبت با وطن را آموختانده بودند و آرزو دارم که از برکت شما این میراث بزرگ حفظ و تقویت گردد.
رئیس جمهور خطاب به آنان گفت: هرکدام شما سفیران افغانستان هستید و دنیا در چهره شما خود و افغانستان جدید، واحد، متعهد با اصلاحات را می‌بیند که سرمایه‌های طبیعی و بشری خود را انکشاف می‌بخشد.
رئیس جمهور غنی از وزارت معارف بخاطر اقدامات اصلاحی‌شان قدردانی کرده گفت، فساد در وزارت معارف، نسل‌ها و اعتماد را از بین می‌برد. وی اضافه کرد که هیچ افغان و انسان، بی‌عدالتی را فراموش کرده نمی‌تواند، هدایت من این است که همه بست‌های معلمین به رقابت آزاد سپرده شود و معلمین به شکل شفاف استخدام شوند.
در ادامه، میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف از توجه خاص رئیس جمهور نسبت به معارف و نیز حمایت و تعهد شان دراین خصوص قدردانی کرد و در کنار عناصر دیگر نقش معلمین را در رشد و ارتقای کیفیت معارف اساسی دانست.
موصوف گفت که وزارت معارف به اصلاحات متعهد می‌باشد و مشکلات کمبودی معلمین در سراسر کشور به شکل اساسی حل خواهد شد. وی آرزو کرد که استخدام اشخاص متعهد و توانا از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی باعث بهبود کیفیت معارف گردد.
سپس، پوهنمل نجیب‌الله خواجه‌عمری وزیر تحصیلات عالی صحبت کرد و این گام ارزنده را در جهت شفافیت و حکومت‌داری خوب به رئیس جمهور و ملت افغانستان تبریک گفت. وی ضمن ارائه معلومات در مورد امتحان بست‌های ملکی اطمینان داد که براساس هدایت رئیس جمهور این پروسه به شکل شفاف و هدف‌محور انجام خواهد یافت.
احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مورد ثبت‌نام کاندیدان بست‌های ملکی در سراسر کشور معلومات داده گفت: در تاریخ کشور برای اولین‌بار است که بست‌های ملکی به این پیمانه به رقابت آزاد گذاشته می‌شود و در مدت کم این روند تکمیل می‌گردد.
نادری افزود: به منظور موثریت در ادارات، لایحه وظایف بست‌های ۵ و ۶ به‌گونۀ اساسی مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. وی گفت که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، زمینۀ رقابت یک‌سان را به افراد واجد شرایط در سراسر کشور فراهم کرده‌است و جلوی هرنوع مداخله و نفوذ سیاسی را گرفته است، از همین‌جهت این پروسه مورد استقبال گسترده واقع شد.
احمدنادری نادری از وزارت های تحصیلات عالی، امور داخله، دفاع ملی و همچنان اداره احصائیه مرکزی، کمیته کانکور و همه نهادهای که در برگزاری بهتر این پروسه با کمیسیون همکاری نموده‌اند، قدردانی کرد.
در اخیر، رئیس جمهور کشور با حضورداشت وزیر تحصیلات عالی، سرپرست وزارت معارف و رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، صندوق .پرسش‌نامه‌های امتحان بست‌های جمعی معلمین را گشود و به همه کاندیدان آرزوی موفقیت مزید کرد