زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی در دیدار با بزرگان و نمایندگان احزاب سیاسی، بر برگزاری انتخابات در زمان معینۀ آن تاکید کرد
دوشنبه ,7 می , 2018

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز با شماری از بزرگان و نمایندگان احزاب سیاسی طی نشستی در رابطه به پروسۀ ملی انتخابات، صحبت کرد.
در این نشست که در قصر گلخانۀ ارگ انجام شد، بزرگان و نمایندگان احزاب سیاسی، پیشنهادات شان را در خصوص برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده، نظارت همه جانبه از انتخابات، شفافیت، گشایش مراکز رای دهی، برگزاری انتخابات عادلانه و سایر مسایل حقوقی مربوط به انتخابات، با رئیس جمهور شریک ساختند.
رئیس جمهور غنی از دیدگاه مشترک و پیشنهادات بزرگان و نمایندگان احزاب سیاسی در رابطه به انتخابات، استقبال کرد و احزاب سیاسی افغانستان را بخاطر اینکه در مسایل مهم ملی با تفاهم مشترک بحث می کنند، مورد ستایش قرار داد.
رئیس جمهور افرود که انتخابات شفاف، سرتاسری و عادلانه، خواست مردم ما است و حکومت با همکاری مشترک احزاب سیاسی در راستای برگزاری انتخابات شفاف و سرتاسری متعهد می باشد. وی همچنان از احزاب سیاسی و مردم خواست تا در نظارت از پروسۀ ملی انتخابات، سهم فعال بگیرند.
رئیس جمهور کشور ضمن تاکید بر برگزاری انتخابات در زمان معینۀ آن، از بزرگان و نمایندگان احزاب سیاسی تقاضا نمود تا نمایندۀ فعال خویش را همراه با طرح های عملی به منظور اشتراک در نشست های هماهنگی در خصوص انتخابات، معرفی نمایند.
وی افزود که جوانب حقوقی مربوط به انتخابات که در پیشنهادات تان از آن یادآوری گردیده بودید، بعد از تعبیر حقوقی نهادهای مربوطه، روشن و نتایج آن با شما شریک خواهد شد.