زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی در دیدار با والیان: دولت باید در خدمت ملت باشد
سه‌شنبه ,26 ژوئن , 2018

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به سلسلۀ دیدارهایش با والیان کشور، بعد از ظهر امروز با والیان کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر و بامیان دیدار نمود.
در این دیدار که در ارگ انجام شد، والیان ولایات یادشده در رابطه به وضعیت حکومت‌داری محلی و نیز روند تطبیق برنامه‌های انکشافی و توسعه‌یی ولایات مربوطه شان به رئیس جمهور گزارش دادند.
رئیس جمهور محمداشرف غنی پس از استماع گزارش والیان مذکور، بر بهبود وضعیت امور در ادارات محلی تأکید کرد و به والیان هدایت داد، تا روند تطبیق پلان‌های زیربنایی و توسعه‌یی را تسریع ببخشند.
رئیس جمهور کشور گفت که همه والیان باید به گونۀ نظام‌مند در خدمت مردم باشند و این خواست اساسی شهروندان کشور است. وی افزود: همه مسوولین ملکی و نظامی برای تامین فضای اعتماد میان مردم و دولت مسوولیت دارند و باید در تأمین صلح و امنیت تلاش مشترک به خرج دهند.
رئیس‌جمهور غنی به والیان کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر و بامیان هدایت داد تا ضمن توجه به مسایل امنیتی و عمرانی، در هماهنگی با ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، روی پلان‌های تازه که بتواند حکومت‌داری را در سطح محلی تقویت و نیز زندگی شهروندان را بهبود ببخشد، کار نمایند و آنرا با ریاست جمهوری شریک سازند.