زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی: در دیزاین ساختمانی شهرها از فرهنگ سنتی استفاده شود
چهارشنبه ,27 ژوئن , 2018

جلسۀ شورای عالی توسعه شهری قبل از ظهر امروز به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ، روی ماستر پلان شهری ولایت بامیان بحث کرد.
این ماستر پلان که از سوی پوهنتون فلورانس به کمک کشور ایتالیا ترتیب گردیده است، از سوی خانم میرلا استاد پوهنتون متذکره به جلسه شریک گردید و موصوف پیرامون سروی انجام‌شده و پلان تازه شهر بامیان به شمول میدان هوایی و ساحات توریستی آن ولایت معلومات داد.
یما یاری وزیر فواید عامه، حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون شهری، رئیس عمومی برشنا، والی و شاروال بامیان، نظریات و پیشنهادات شانرا در این خصوص شریک نمودند.
رئیس برشنا شرکت در مورد لین انتقال برق بامیان گفت که این پروژه درحال تکمیل‌شدن است و پیشنهاد کرد که حین تطبیق ماستر پلان شهری بامیان، موضوع انتقال لین برق درنظر گرفته‌شود.
والی بامیان نیز در مورد سرک بای‌پس گفت که این سرک جز ماستر پلان می‌باشد و نظر به ارزش میراثی و فرهنگی باید در اولویت قرار گیرد. وی پیشنهاد کرد که پارک باستانی و سرک‌های دیگر به‌گونۀ سنگ فرش اعمار گردد.
رئیس جمهور کشور در صحبتی با اشاره به اهمیت تاریخی و فرهنگی ولایت بامیان گفت که این شهر از لحاظ توریستی اهمیت ویژه دارد و در سال‌های آینده فرهنگ توریزم تقویت خواهد یافت.
رئیس جمهور هدایت داد تا پلان تفصیلی همه‌جانبه در همکاری میان ولایت بامیان و وزارت شهرسازی و مسکن ترتیب گردد. وی اضافه کرد که خانه‌های که در مناطق تاریخی و توریستی ولایت بامیان واقع شده‌اند، باید در استملاک شان بدیل جستجو شود و همکاری مردم دراین زمینه ضروری می‌باشد.
رئیس جمهور کشور ضمن بااهمیت‌دانستن مدل‌های ساختمانی سنتی گفت که باید از مدل‌های خارجی در دیزاین شهرها استفاده نشود و از شیوه‌های ساختمانی با فرهنگ سنتی به شمول صنعت تیموری کار گرفته‌شود. وی بر تقویت قطعه‌ی محافظت میراث‌های فرهنگی تأکید کرد و به وزارت داخله در زمینه هدایت لازم داد.
رئیس جمهور محمداشرف غنی گفت که در ولایت بامیان باید نقشۀ شهرک‌های صنعتی و مسکونی ترتیب و سپس روی تعیین موقعیت میدان هوایی آن ولایت کار صورت گیرد.
رئیس جمهور بر توجه جدی بالای منابع آب ولایت بامیان تأکید کرده افزود که به منظور کار موثر دراین بخش از مرکز تحقیقات آب در پوهنتون پولیتخنیک استفاده شود. وی بر تعیین حدود شهر بامیان نیز تأکید کرد.