زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی در نشست سران کشورهای اسلامی- عربی و امریکا اشتراک کرد
دوشنبه ,22 می , 2017

اشرف غنی

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته در نشست سران کشورهای اسلامی- عربی و امریکا که در مرکز ملک عبدالعزیز در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار گردیده بود، اشتراک کرد.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی، رئیس جمهور دونالد ترامپ و سایر سران دول و حکومات اشتراک کنندۀ نشست، هنگام ورود شان به مرکز ملک
عبدالعزیز به طور جداگانه مورد استقبال خادم الحرمین الشریفین اعلیحضرت ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی قرار گرفتند.

سران کشورهای عربی- اسلامی و امریکا، روی راه های همکاری جدی و موثر بخاطر مبارزه  مشترک در برابر  تهدید تروریزم  و خشونت های ناشی از افراط گرایی در سراسر جهان، بحث و گفتگو کردند.

در پایان این نشست رئیس جمهور غنی همراه با سایر سران حکومات و دول کشورهای اشتراک کننده، در مراسم گشایش مرکز بین المللی مبارزه با تروریزم که جدیداً از سوی دولت عربستان سعودی در شهر ریاض ایجاد شده است، اشتراک کردند.

این مرکز به منظور تبادله اطلاعات سریع و تجارب میان کشورها در عرصه های مبارزه با تروریزم و مرتبط ساختن نهادهای ضد تروریزم، ایجاد شده است.#