زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی: در هر ولسوالی یک مکتب مسلکی و تخنیکی ایجاد می گردد
جمعه ,5 اسد , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دومین روز سفرش به ولایت بادغیس صبح امروز بااستادان پوهنتون و معلمین معارف دیدار کرد.
دراین دیدار، ذکریا رحیمی رئیس معارف ولایت بادغیس و صمیم غفوری رئیس موسسه تحصیلات عالی بادغیس به نمایندگی از دیگران صحبت کردند و از رئیس جمهور بخاطر افتتاح سب استیشن برق تشکر نمودند.
آنان ضمن حمایت از برنامه های رئیس جمهور کشور، مشکلات و پیشنهادات مشخص را در عرصۀ کمبود تعمیر و تجهیزات مکاتب و پوهنتون، شهرک برای معلمین و ایجاد مکاتب مسلکی با رئیس جمهور غنی شریک ساختند.
رئیس جمهور غنی از زحمات همیشگی استادان پوهنتون و معلمین معارف تشکر کرد و گفت که در سال روان ۷۰ تعمیر پیش ساخت مکاتب و در سال آینده ۳۰۰ تعمیر و به شکل مجموعی شش هزار مکتب تا دو سال آینده در سراسر کشور ایجاد خواهد شد. وی افزود که به ولایات مثل بادغیس اولویت داده میشود و دسترسی مکاتب به انترنت در قدم دوم مورد نظر است.
رئیس جمهور غنی با اشاره به این که امسال در هر ولسوالی یک مکتب مسلکی و تخنیکی ایجاد میگردد گفت که ایجاد این مکاتب در رشد صنعت و زراعت به شکل معیاری آن موثر می باشد.
 وی از اینکه مکاتب مسدودشده در آن ولایت به صفر رسیده اظهار خرسندی کرد و گفت که رفتن دختر ها به مکاتب ضروری است و به تعلیم و تربیه آنان در محلات توجۀ خاص صورت بگیرد.
رئیس جمهور غنی همچنان به تخصصی سازی تحصیلات عالی در ولایت بادغیس تاکید کرد و گفت که پوهنځی زراعت در این ولایت میتواند در انکشاف و معیاری سازی جنگلات پسته موثریت خاص داشته باشد و به سکتور وزارعت هدایت داد تا در این بخش با موسسۀ تحصیلات عالی بادغیس همکاری کند.