زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی: زن ستیزی، فرهنگ ما نیست
پنج شنبه ,16 قوس , 1396

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با شماری از وکلا و سناتوران زن در شورای ملی، دیدار کرد.
در این دیدار که در ارگ انجام شد و بانوی اول کشور نیز حضور داشت، ابتدا راضیه سعادت منگل و کبرا مصطفوی به نمایندگی از ولسی جرگه و صدیقه بلخی به نمایندگی از مشرانو جرگه صحبت کردند.
آنان ضمن تشکری از رئیس جمهور، از برنامه های حکومت وحدت ملی در عرصه های مختلف و سیاست خارجی آن، حمایت خویش را اعلام نمودند.
سپس رئیس جمهور غنی صحبت کرد و ضمن خوش آمدید به آنان گفت که سلسلۀ این گونه نشست ها را با شما ادامه خواهیم داد. وی افزود که جامعه ما باید شایستگی زنان کشور را درک کند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد که زن ستیزی، فرهنگ ما نیست و هیچگاهی زنان افغان از مردان در تصمیم گیری ها، جدا نیستند.
محمد اشرف غنی گفت که همین اکنون شش تن از زنان افغان منحیث سفرا در کشورهای خارجی انجام وظیفه می کنند و امیدوارم در زمینه نقش بیشتر زنان در سطوح مختلف دولت، همکاری کنید.
وی افزود: اطمینان می دهم که نقش و مشارکت زنان روز به روز بیشتر خواهد شد و حکومت وحدت ملی در این راستا ارادۀ قاطع دارد.
رئیس جمهور تصریح کرد که باید نقش اقتصادی زنان به صورت اساسی تغییر کند، زیرا اگر این تغییر صورت نگیرد، پیشرفت و ترقی کشور ناممکن است.
محمد اشرف غنی در رابطه به سیاست خارجی حکومت افغانستان، گفت که ما با تمام کشورها بخصوص همسایه ها، روابط خوب و دوستانه داریم و با یکی از همسایه ها در حال صحبت هستیم.
رئیس جمهور گفت که با غاصبین بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین نافذۀ کشور برخورد صورت خواهد گرفت. وی افزود که اصلاحات تمام سطوح را احتوا خواهد کرد و یک اقلیت کوچک نمی تواند، مانع آوردن اصلاحات ما شود.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش از ا ینکه وکلا و سناتوران زن در شورای ملی از برنامه های حکومت حمایت کردند، تشکر نموده، گفت: به زنان کشور اطمینان می دهم، تا زمانیکه من این مسئولیت را به عهده دارم، بالای حقوق آنان معامله صورت نخواهد گرفت.