زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی: سرک قیصار- لامان مطابق پلان کاری به اتمام برسد
شنبه ,6 اسد , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز، گزارش یما یاری وزیر فواید عامه را در خصوص چگونگی پیشرفت کار احداث سرک‌ها در کشور و همچنان مصرف بودجه و پلان‌های آیندۀ آن وزارت، استماع کرد.
در این دیدار که در ارگ ریاست جمهوری انجام شد، وزیر فواید عامه در مورد سرک حلقوی به‌خصوص پیشرفت کار سرک قیصار-لامان معلومات داده، گفت که کار ساخت سرک متذکره خوب پیش می‌رود و وزارت فواید عامه به صورت دوامدار از جریان کار نظارت می کند.
وی افزود: هر زمانی که پروژه ها قرارداد می شوند، پلان کاری آن ها نیز ترتیب می گردد و از نظر قرارداد و پلان کاری، کار احداث سرک قیصار- لامان به صورت منظم جریان دارد و تا اخیر سال جاری، ۳۵ کیلومتر آن قیریزی می شود و کار آن در دو بخش ادامه دارد.
رئیس جمهور غنی ضمن تشکر از کارکردهای وزارت فواید عامه، گفت: از اینکه سرک قیصار- لامان جزء مهم سرک حلقوی کشور است، بناً احداث به موقع آن اهمیت خاص دارد و باید از تطبیق پروژۀ مذکور در زمان تعیین شده، به مردم ولایت بادغیس اطمینان داده شود.