زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی: صلح در عقب دروازه های بسته صورت نمی گیرد
شنبه ,27 اسد , 1397

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان به سلسلۀ نشست های مشورتی خویش با اقشار مختلف کشور، صبح امروز با شماری از مسئولین رسانه های چاپی، تصویری و صوتی دیدا کرد.
در این دیدار که در ارگ انجام شد، در آغاز مسئولین رسانه های کشور، طرح ها، نظریات و پیشنهادات شان را در رابطه انتخابات، صلح، آتش‌بس و اصلاحات در بخش های ملکی و نظامی، با رئیس جمهور شریک ساختند.
در مقابل رئیس جمهور غنی، از ارائه طرح ها، نظریات و پیشنهادات آنان تشکر کرده، گفت که صلح در عقب دروازه های بسته، در تاریکی و بدون اجماع سیاسی به میان نمی آید.
وی افزود که حکومت افغانستان برای صلح، طرح ها و برنامه ها دارد و در این خصوص اجماع کشورهای اسلامی، منطقه و جامعه بین المللی را نیز با خود دارد و این مسئله باعث گردیده که طالبان صبغه مذهبی جنگ را از دست بدهند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد که اصلاحات در سکتور امنیتی و دفاعی کشور به میان آمده است و این پروسه ادامه دارد. وی افزود که باید در خصوص اصلاحات، اجماع واضح به وجود آید تا موانع بر سر راه اصلاحات از میان براشته شود.
رئیس جمهور غنی از مسئولین رسانه های کشور خواست تا در راستای برگزاری یک بحث ملی و سرتاسری روی مسایل ملی کشور، با حکومت همکاری همه جانبه نمایند.