زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی: قطعۀ خاص پولیس ملی از زندگی و امنیت شهروندان کشور حفاظت می کند
دوشنبه ,2 دلو , 1396

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز به قوماندانی قطعۀ خاص پولیس ملی رفت و با هیات رهبری و منسوبین آن دیدار کرد.
رئیس جمهور هنگام ورود به قرارگاه قطعۀ خاص پولیس، پس از معاینۀ قطعه تشریفات، در مراسمی که در آن شماری از سربازان قطعۀ مذکور حضور داشتند، اشتراک کرد.
در این مراسم، ابتدا ویس احمد برمک وزیر امور داخله صحبت کرد و ضمن تشکر از حمایت های رئیس جمهور، گفت که نهادهای امنیتی کشور در همه حالات آمادگی دفاع از وطن و مردم شان را دارند.
بعداً پاسوال سید محمد روشندل قوماندان عمومی قطعۀ خاص پولیس ملی، به گزارش فعالیت های قطعه مذکور در قالب عملیات خالد در سراسر کشور اشاره کرد و از موثریت این قطعه در مقابله با دشمن و دفع حملات، یادآوری نمود.
وی افزود که قطعه خاص پولیس در حملات تروریستی بالای سفارت عراق، پوهنتون امریکایی افغانستان، شفاخانۀ شهید محمد داوود خان، مرکز تعلیمی امنیت ملی و هوتل انترکانتیننتال و در سطح ولایات، به دشمن جواب دندان شکن داده است.
روشندل گفت که حمله بالای هوتل انترکانتننتال یکی از حملات پیچیده بود که ما با مهارت مسلکی توانستیم جان هموطنان ما را نجات دهیم و دشمنان را نابود سازیم.
قوماندان عمومی قطعۀ خاص پولیس ملی گفت که ما روی ظرفیت سازی قطعه خاص پولیس ملی کار می کنیم تا برای سال ۱۳۹۷، آمادگی بیشتر داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد که قطعه خاص پولیس ملی در مسیر درست در حرکت است و در پرتو قانون اساسی، آماده خدمتگذاری به نظام، مردم و وطن می باشد.
روشندل از رئیس جمهور خواست که در قسمت تداوی سربازان و ایجاد فرصت های شغلی به معلولین قطعۀ مذکور، توجه نماید.
رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان گفت: خداوند را شکرگذارم که امروز قوای خاص داریم که از زندگی و امنیت شهروندان کشور حفاظت می کند و هر سرباز این قطعه بحیث قهرمان انجام وظیفه می نماید.
وی افزود که شما با شجاعت و دلیری تان، جان های خویش را فدا می کنید، تا جان دیگران را نجات دهید. من هر لحظۀ که احساس می کنم که قوای خاص به محل رویداد رسیده است، تمرکزم روی آبادی و عمران کشور بیشتر می شود.
رئیس جمهور تصریح کرد که شما متعهد به وحدت ملی، حراست از قانون اساسی و حاکمیت ملی می باشید و من از والدین تان بخاطر اینکه شما را در صفوف نیروهای پولیس ملی فرستاده اند، تشکر می کنم.
محمد اشرف غنی گفت که ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل آمدند و گفتند که افغانستان به رفاه می رسد و دلیل عمده اش فداکاری قوای امنیتی و دفاعی این کشور است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد که هدف ما ایجاد آرامش و یک نظام با ثبات و عادل برای افغانستان است. وی به وزیر امور داخله هدایت داد تا بخاطر تقدیر و قدردانی از زحمات نیروهای قطعۀ خاص پولیس ملی، یک ماه معاش تشویقی در نظر گرفته شود.
رئیس جمهور غنی گفت که هیچ فرقی میان وزارت دفاع ملی و امور داخله نیست. وی افزود که برای درمان سربازان مجروح قطعۀ خاص پولیس ملی، قرارداد با یکی از کشورها در حال اجرا است.
وی گفت که به ادارات ملکی و نظامی هدایت می دهم تا در زمینۀ استخدام سربازان معلول اولویت بدهند، زیرا کسانی که این مسئولیت های خطیر را پذیرفته اند، شایسته هر نوع تقدیر می باشند.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گفت که من منحیث سرقوماندان اعلی قوای مسلح، بالای هر کدام تان اعتماد دارم. من به قوم، سمت و زبان اتکا نکرده، بلکه به خداوند(ج) اتکا نموده و به شما باور دارم.
رئیس جمهور تصریح کرد که تمام موفقیت های ما محصول وحدت ملی و نظریۀ قانون اساسی کشور است که هیچ افغان از افغان دیگر برتر و کمتر نیست.