زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی مدال دولتی غازی میر مسجدی خان را به جنرال ظاهر اغبر، تفویض کرد
دوشنبه ,9 میزان , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر تقدیر و ستایش از خدمات و تلاش های جنرال ظاهر اغبر رئیس پیشین کمیتۀ ملی المپیک، مدال دولتی غازی میرمسجدی خان را طی مراسمی به وی تفویض کرد.
در این مراسم که عصر امروز در قصر گلخانۀ ارگ برگزار شد، فرمان رئیس جمهور کشور در این خصوص توسط اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور، قرائت گردید.
رئیس جمهور غنی پس از تفویض مدال مذکور، از رهبری کمیتۀ ملی المپیک تشکر کرد که در اثر تلاش های شان، کمیتۀ ملی المپیک افغانستان، جایگاه منطقوی و بین المللی خود را به دست آورده است.
رئیس جمهور از مدیریت خوب جنرال ظاهر اغبر در بازی های آسیا در سال گذشته که ورزشکاران ما با دست پُر به وطن برگشتند، تشکر کرد.
در مقابل جنرال ظاهر اغبر رئیس پیشین کمیتۀ ملی المپیک از حمایت های رئیس جمهور از ورزش کشور و همچنان تفویض مدال به وی ابراز امتنان نمود.