زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی: مشکلات ولایت قندهار به شمول برق بزودی حل خواهد شد
پنج‌شنبه ,4 فوریه , 2016

غنی قندهار

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته به منظور بررسی وضعیت عمومی ولایت قندهار به آن ولایت سفر کرد.

رئیس جمهور کشور در میدان هوایی قندهار پس از معاینه قطعه تشریفات، به خرقه مبارکه رفت و در آنجا به خانواده های شهدای حمله تروریستی اخیر و بزرگان ولایت قندهار تسلیت عرض کرد و یکبار دیگر برای شهدا از بارگاه ایزد متعال جنت فردوس استدعا نمود.

سپس رئیس جمهور غنی در نشست مشترک که در آن والی، رئیس شورای ولایتی، متنفذین قومی، علما، زنان، جوانان و جامعه فرهنگی، صنعتکاران و نمایندگان تاجران ملی  نیز حضور داشتند، اشتراک نمود.

ابتدا داکتر همایون عزیزی والی قندهار به رئیس جمهور و هئیت همراه اش خوش آمدید گفت و در خصوص دستاوردها، قربانی ها و تلاش های نیروه های امنیتی و دفاعی کشور و همچنان حمایت  مردم  از برنامه های اداره محلی به رئیس جمهور معلومات ارائه نمود. در این جلسه رئیس شورای ولایتی قندهار، علمای دینی، متنفذین، زنان، جوانان و نمایندگان تاجران ملی مشکلات و پیشنهادات مناطق مربوط شانرا به رئیس جمهور ارائه نمودند.

نمایندگان اقشار مختلف ولایت قندهار در خصوص مشکلات شان در بخش های شهرک میدان هوایی، پوهنتون قندهار، کیفیت و کمبودات معارف، بورسیه های تحصیلی، تطبیق پروژه های انکشافی، انکشاف سکتور زراعت، نبود برق، غصب زمین ها، جذب کدرها در ادارات دولتی،  زندانیان زن، ایجاد بازار به صنایع دستی زنان، شفاخانه نسایی ولادی، فراهم نمودن زمینه های آموزش و کار برای زنان، خواست ها و پیشنهادات شانرا به منظور رسیدگی بهتر به رئیس جمهور مطرح کردند.

رئیس جمهور غنی پس از شنیدن معلومات و خواست های نمایندگان اقشار مختلف این ولایت گفت، از شما تشکر می کنم که با یک صدا از تلاش ها و دستاورد های والی، قوماندان امنیه، قوماندان قول اردو و منسوبین این ولایت قدر دانی و ستایش نمودید.

رئیس جمهور غنی از والی، شاروال، رئیس گمرک و بزرگان قندهار تشکر نموده گفت، که از برکت تلاشهای شما وضعیت امنیتی قندهار اطمینان بخش است و از لحاظ جمع آوری عواید این ولایت مقام نخست را دارد.

رئیس جمهور کشور گفت که برای شاروالان ولایات قندهار، هرات، بلخ و ننگرهار صلاحیت های خاص بگونه امتحانی داده میشود که بزودی حکم آن امضا خواهد شد. وی افزود که شاروال های که بیشتر کار کنند بر اساس شرایط کاری برای آنان قرضه ها داده می شود.

محمد اشرف غنی گفت، برای حکومت داری خوب قدم های نخست را برداشتیم و افراد شایسته به عنوان مسؤلین ادارات گماشته شدند. وی افزود، گام دوم این است که والیان و شاروالان پیشنهادات شانرا به منظور حل مشکلات مردم و ارائه خدمات مؤثر ارائه نمایند.

رئیس جمهور کشور گفت، میان اعضای کابینه و والیان قرارداد کاری وجود دارد که بر اساس این قرار داد آنان در مقابل یکدیگر و والیان و اعضای کابینه در مقابل مردم افغانستان مسؤل و پاسخگو می باشند.

رئیس جمهور غنی گفت که قرارداد ساخت میدان هوایی از جانب کمیسیون تدارکات ملی مورد بررسی قرار گرفته و در آینده نزدیک کار عملی آن آغاز می گردد.

رئیس جمهور کشور گفت، که انتقال برق آفتابی از ولایت غزنی ، ۵۰۰ میگاوات برق پروژه تاپی و انتقال برق کجکی مشکل برق ولایت قندهار را حل خواهد کرد.

رئیس جمهور غنی گفت، تاپی نه تنها پروژه گاز بلکه پروژه برق نیز می باشد که در قسمت تطبیق آن حمایت و همکاری سکتور امنیتی، مردم  و والی حتمی است. وی اضافه کرد که پروژه تاپی در منطقه باعث رفا و آسایش خواهد شد و روابط و مناسبات میان این کشور ها بیشتر از پیش تقویت می گردد.

رئیس جمهور با اشاره به ارزش بند دهلی با تأکید گفت، که این بند باید ساخته شود و در این مورد با مسؤلین بانک آسیای صحبت نموده است. وی خاطر نشان کرد که بخاطر ساخت خط آهن از سپین بولدک الی قندهار به وزارت مالیه نیزهدایت لازم داده است.

رئیس جمهور غنی همچنان ازتبدیل شدن ۹ میدان هوایی نظامی به  زون های اقتصادی کشور یاد نموده گفت، از این طریق تسهیلات برای صادرات محصولات زراعتی برای تاجران افغانی مساعد خواهد شد و نیز برای دولت منبع عایداتی خوبی خواهد بود.

رئیس جمهور کشور در بخش مشکلات موجود معارف مخصوصاً مشکل محتوای، اشتباهات املایی و انشایی کتاب های معارف گفت که جامعه مدنی در این عرصه می توانند همکاری کنند تا اصلاحات لازم بوجود آید.

رئیس جمهور کشور گفت، در راستای موجودیت و عدم موجودیت مکاتب مردم  بررسی شفاف انجام دهند و یافته های شانرا به ریاست جمهوری شریک نمایند. وی اطمینان داد که در ساحاتی ضرورت به ساخت مکاتب باشد، مکاتب ساخته خواهد شد.

رئیس جمهور غنی گفت، در جریان سفر اخیر به کشور سویس با همکاران بین المللی در خصوص ساخت لیسه های لیلیه اناث به ولایات ناامن صحبت نمودم و آنان نیز در این عرصه تعهد همکاری نمودند.

رئیس جمهور کشور در اخیر از تلاش ها، دستاوردها، هماهنگی و همکاری  میان والی، قوماندان امنیه، قوماندان قول اردو و مسؤلین آن ولایت ستایش نمود و همچنان بخاطر حمایت از مسؤلین ملکی و نظامی، از بزرگان ولایت قندهار قدردانی نموده، که در  همواره در کنار ا دولت ایستادند.