زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی نشان دولتی علامه سید جمال الدین افغان را به ادارۀ شفاخانۀ ایمرجنسی، تفویض کرد
دوشنبه ,18 جدی , 1396

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز طی مراسمی نشان دولتی علامه سید جمال الدین افغان را به ادارۀ شفاخانۀ ایمرجنسی تفویض کرد و از کارکردهای منسوبین شفاخانۀ مذکور با اعطای تقدیر نامه های افتخاری، قدردانی نمود.
در مراسمی که بدین مناسبت در ارگ برگزار شد و در آن خانم اول کشور و داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه نیز حضورداشتند، ابتدا فرمان و حکم رئیس جمهور کشور در موارد متذکره، توسط اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور قرائت گردید.
در فرمان آمده است که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، اعطای نشان دولتی علامه سید جمال الدین افغان را به ادارۀ شفاخانه و مراکز صحی ایمرجنسی در افغانستان که در شرایط دشوار به افغان ها کمک کرده اند، بخصوص شفاخانه های ایمرجنسی در کابل و لشکرگاه که در انتقال زخمیان رویدادهای تروریستی و وقایع عاجل و رسانیدن کمک های اولیه، خدمات قابل قدر را انجام داده اند و وظایف شان را با اخلاص کامل، صداقت و موفقیت به سر رسانیده اند، منظور کرده است.
به همین ترتیب، در این مراسم رئیس جمهور کشور طی حکمی به یازده تن از منسوبین شفاخانۀ ایمرجنسی کابل هر یک دیجان پنیک هماهنگ کنندۀ برنامه ها، خانم جورجیا نوویلو هماهنگ کنندۀ بخش طبی، اکبر وافی همکار تنظیم کنندۀ برنامه ها، محمد آصف همکار بخش تدارکات، داکتر جراح عبدالشکور سردار، داکتر جراح میر عبدالعظیم، غلام‌سخی مسئول بخش نرس ها، خانم وجیهه و خانم لیلا نرس های شفاخانۀ مذکور، محمد یوسف نرس بخش مراقبت های عاجل و محمد مبین نرس بخش عملیات ها که در زمینۀ رسانیدن کمک های اولیه و مداوای مجروحین رویدادهای تروریستی تلاش کرده اند، تقدیر نامه های افتخاری اهدا کرد.
پس از تفویض نشان و اعطای تقدیر نامه ها، رئیس جمهور کشور صحبت کرد و به منسوبین و داکتران شفاخانه و مراکز صحی ایمرجنسی در افغانستان در راستای ارائه خدمات صحی به مجروحین و مریضان، موفقیت آرزو نمود.
رئیس جمهور گفت: چند مرتبۀ که من بخاطر عیادت مجروحان به شفاخانۀ ایمرجنسی آمدم، تغیرات مثبت در ماحول، نظافت، بهبود وضعیت، مدیریت، انسجام و تعهد برای خدمات رسانی را شاهد بودم.
محمد اشرف غنی افزود که همکاری در زمینۀ مداوای مردم نیازمند، فقیر، مجروحان و آسیب دیدگان، سرمایه گذاری عظیم است. وی خاطرنشان کرد که بین افغانستان و ایتالیا همکاری خوب وجود دارد و شفاخانه های ایمرجنسی از بدو تاسیس در افغانستان، تا اکنون فعالیت ها و خدمات بی نظیر را انجام داده اند و از این بابت من از حکومت و مردم ایتالیا تشکر می کنم.
رئیس جمهور غنی تصریح کرد که سال گذشته هدایت داده بودم تا از بودجه ملی با شفاخانه های ایمرجنسی همکاری صورت گیرد و امسال هدایت من به وزارت صحت عامه این است که با شفاخانه های متذکره همکاری مستمر داشته باشد.
رئیس جمهور کشور با اشاره بر اینکه ما شاهد تکرار رویدادهای تروریستی در کشور نباشیم، گفت که خدمات صحی این شفاخانه ها همۀ افراد ملکی به شمول اطفال و زنان را در بر می گیرد.
دیجان پنیک هماهنگ کنندۀ برنامه های شفاخانۀ ایمرجنسی درصحبت هایش گفت که نشان علامه سید جمال الدین افغان، افتخار برای تمام کارمندان این شفاخانه است. وی ضمن تشکر از حمایت های دوامدار رئیس جمهور گفت: همه همکاران ما متعهد اند که به مردم افغانستان خدمات صحی را ارائه کنند.
داکتر جراح عبدالشکور سردار ضمن تشکر از رئیس جمهور بخاطر تفویض نشان و اعطای تقدیرنامه های افتخاری به شفاخانه ایمرجنسی و منسوبین آن، گفت که این شفاخانه ها در شرایط دشوار به هموطنان خدمات صحی را عرضه می نمایند. وی افزود که شفاخانه های ایمرجنسی به سطح جهان شناخته شده اند و در ولایات کابل، هلمند و پنجشیر فعالیت دارند و بر عرضه خدمات بیشتر و موثر یکبار دیگر، تعهد می نمائیم.
رابرتو کانتون سفیر ایتالیا در کابل در صحبت های خویش، به نمایندگی از حکومت ایتالیا از رئیس جمهور بخاطر قدردانی از خدمات شفاخانه های ایمرجنسی در افغانستان تشکر نموده، گفت که خدمات صحی شفاخانه های متذکره در افغانستان نمایانگر تعهد ایتالیا بخاطر کمک و همکاری به افغانستان است.