زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی: هدف ما، ایجاد ثبات پایدار از راه حاکمیت قانون است
سه شنبه ,19 جدی , 1396

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در مراسم دهمین دور فراغت محصلین اکادمی پولیس ملی که در تالار وزارت امور داخله برگزار گردیده بود، اشتراک کرد.
رئیس جمهور کشور در این مراسم ضمن تبریکی به فارغان اکادمی مذکور، گفت: شما فرزندان صدیق افغانستان، صاحب و مسئول آیندۀ کشور هستید. هر مادر،  پدر، طفل و  پیر‌مرد باید اعتبار داشته باشد که جان و مال اش را شما حفظ می کنید.
رئیس جمهور ضمن تشکر از پدران و مادرانی که فرزندان شان را به صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور می فرستند، گفت که شما در صفوف پولیس از برکت محبت والدین تان به وطن، آمده اید و این محبت باعث آبادی کشور می گردد.
وی با اشاره بر اینکه زبان نیروهای پولیس باید زبان قانون اساسی و تعهد ملی کشور باشد، افزود: رئیس جمهور شما مصئونیت خود را به کدام قوم، قبیله و یا حزب تسلیم نمی کند، بلکه به قوای امنیتی و دفاعی کشور می سپارد. من بالای هرکدام شما اعتبار دارم.
رئیس جمهور غنی گفت: شما که امروز دیپلوم های فراغت تان را بدست می آورید و برای خدمت به افغانستان تعهد می سپارید، اشک از چشمان من جاری می شود و این اشک افتخار و عزت است.
رئیس جمهور گفت که مشکل ما در انگیزۀ پولیس نیست، زیرا پولیس بخاطر خدمت به کشور متعهد می باشد، مشکل در ساختارهایی است که از گذشته ها وجود دارد و من از برنامه اصلاحی وزیر امور داخله حمایت کامل می نمایم.
محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد که هدف ما، ایجاد ثبات پایدار از راه حاکمیت قانون است، زیرا ثبات در کشور با گلوله تامین نمی شود، بلکه از اعتماد بالای پولیس به میان می آید.
رئیس جمهور تصریح کرد که ثبات با حاکمیت قانون و تطبیق قانون اساسی به وجود می آید و اصلاحات سلیقه یی نیست، بلکه بخاطر حفظ منافع ملی افغانستان می باشد.
رئیس جمهور با تاکید گفت: تعهد ما این است که قوای امینتی و دفاعی ما تنها مرجع استعمال قوه باشد. وی افزود که قوای هوایی کشور سه برابر می شود و نیروهای کوماندوی ما دوچند شده اند و این زمینه را فراهم می کند تا تمرکز پولیس روی تنفیذ قانون باشد.
رئیس جمهور کشور اضافه کرد: من به وزارت امور داخله هدایت می دهم که پس از این تمام امور ذاتی افسران جوان، افسران بلند رتبه و عالی، تعیینات، تبدیلی ها، اجراات و ترفیعات، مطابق قانون امور ذاتی افسران انجام شود. وی افزود: هر فردی که به واسطه مقرر می شود از سنگر فرار کرده و کسی که به پول مقرر شده است، دزدی نموده و این حالت را مردم قبول ندارند.
رئیس جمهور همچنان از اعضای شورای ملی خواست که جهت مقرری افراد به وزارت خانه ها نروند و اگر این کار را می کنند، این عملکردهای شان ثبت شود و در تلویزیون ها منتشر گردد.
در این مراسم، ویس احمد برمک وزیر امور داخله نیز صحبت کرده گفت: امسال از اکادمی پولیس ملی به تعداد ۴۴۶ تن فارغ گردیده اند و حضور رئیس جمهور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح در این مراسم، مایۀ تشویق فارغان و سایر منسوبین پولیس است.
وی افزود که وزارت امور داخله در مسیر متفاوت در حرکت می باشد و ما تدوین یک استراتیژی جامع چهار ساله را آغاز کردیم و تا یک هفتۀ دیگر آن را به رئیس جمهور ارائه می کنیم.
وزیر امور داخله گفت که استراتیژی متذکره در دو محور اساسی طرح ریزی شده است که عبارت از انکشاف پولیس و اصلاحات ساختاری و نظام سازی در وزارت امور داخله می باشد.
ویس احمد برمک با اشاره بر اینکه وزارت امور داخله تلاش می کند تا بنیادهای اساسی را بگذارد و این وزارت به وظایف اصلی اش برگردد، اطمینان داد که پولیس بی‌طرف بوده و در چوکات قانون، وظایف خویش را به پیش خواهد برد.
وزیر امور داخله بر تساوی جنسیتی در این وزرات تاکید کرده، گفت که در این اواخر، از جمع ۴۵ تن کارمندان جدیدالتقرر در ریاست پاسپورت، تعداد ۱۵ تن آنان از طبقۀ اناث می باشند و فرصت های بیشتر کاری برای زنان در این وزارت فراهم خواهد شد.
پاسوال عبدالجبار پُردلی پیژندوال وزارت امور داخله، امریۀ ویس احمد برمک وزیر امور داخله را در مورد اعطای رتبۀ دوهم څارنی و یکسال قدم به ۴۴۶ تن از فارغان اکادمی پولیس، قرائت نمود.
شرف الدین به نمایندگی از فارغان این اکادمی نیز صحبت کرد و ضمن تشکر از حضور سرقوماندان اعلی قوای مسلح، گفت که در راستای خدمتگذاری به وطن و حفاظت از تمامیت ارضی و نوامیس ملی، از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نخواهند کرد.
وی به رئیس جمهور و رهبری وزارت امور داخله به نمایندگی از سایر فارغان، اطمینان داد که وظایف سپرده شده را با صداقت، وفاداری و بدون هیچگونه خستگی انجام خواهند داد.
در این مراسم، فرمان رئیس جمهور کشور در مورد اعطای مدال های عالی دولتی غازی میربچه خان به سه تن از فارغان ممتاز اکادمی مذکور هر یک نصیر احمد، عبدالرحیم و فهیم از سوی اسدالله غضنفر مشاور رئیس جمهور در امور فرهنگی، قرائت گردید.
در اخیر رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در حالیکه از سوی ویس احمد برمک وزیر امور داخله همراهی می گردید، مدال های متذکره و دیپلوم ها را به فارغان ممتاز تفویض و توزیع نمود.