زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی وضعیت عمومی امنیتی ولایت پکتیکا را مورد بررسی قرار داد
شنبه ,3 نوامبر , 2018

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و سرقوماندان اعلی قوای مسلح در جریان سفرش به ولایت پکتیکا صبح امروز با مسئولین امنیتی و دفاعی آن ولایت دیدار کرد.
ابتدا ستر جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز وزارت دفاع ملی و دادان لونگ قوماندان قول اردوی ۲۰۳ تندر گزارش شان را در مورد وضعیت عمومی امنیتی ولایت پکتیکا به رئیس جمهور ارائه کردند و از هماهنگی بیشتر میان نیروهای امنیتی و دفاعی اطمینان دادند.
رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش متذکره، از مدیریت خوب والی پکتیکا و نیروهای امنیتی و دفاعی مستقر در آن ولایت، تشکر کرده، گفت: نیروهای که در تامین امنیت نقش بارز ایفا کرده اند، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی باید پلان های عملی به سطح کندک ها و لواها داشته باشند تا از این نیروها به گونه موثر استفاده صورت گیرد. وی افزود که قول اردوی ۲۰۳ تندر باید پلان وسیع به سطح زون داشته باشد.
رئیس جمهور غنی نقش مردم پکتیکا را در همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی موثر خواند و بر تقویت بیشتر آن تاکید کرد.