زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی: پالیسی سازی ما مبتنی بر احساسات نبوده، بلکه به اساس منافع ملی افغانستان می باشد 
شنبه ,16 سرطان , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در مراسم معرفی داکتر محمد رسول طالب مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مردمی و اجتماعی، اشتراک و سخنرانی کرد.
در این مراسم که در قصر سلام خانۀ ارگ برگزار گردید و در آن قانونپوه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و شمار دیگری از اراکین بلندرتبه دولتی حضور داشتند، ابتدا فرمان رئیس جمهور کشور در خصوص تعیین داکتر محمد رسول طالب بحیث مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مردمی و اجتماعی از سوی اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور قرائت گردید.
سپس هادی عالمی صحبت کرد و ضمن تبریکی به داکتر طالب، از طرح آتش بس حمایت کرده، گفت که صلح یک نیاز اساسی برای مردم افغانستان است. وی از اشتراک پرشور جوانان در ادارات مختلف دولتی ستایش نمود و تاکید کرد که امید است تقرر این جوانان بر اساس شایستگی و لیاقت صورت گیرد.
وی ضمن اینکه از دولت خواست تا در حصۀ تامین امنیت ولایت غزنی توجه نماید، از مردم غزنی تقاضا نمود که از پروسه های ملی و دموکراتیک حمایت نمایند و خواستار برگزاری یک اجماع ملی جوانان پیرامون صلح و وحدت ملی، در کابل گردید.
بعداً داکتر یحیی وقار صحبت کرده، گفت که داکتر محمد رسول طالب به عنوان یک شخصیت مهم در جامعۀ اکادمیک کشور، محور وصل سه نسل در چهار دهۀ اخیر می باشد و می تواند شکاف نسلی به وجود آمده را پُرساخته و در راستای انسجام اجتماعی ممد واقع شود.
متعاقباً داکتر محمد رسول طالب مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مردمی و اجتماعی صحبت کرد و ضمن تشکری از اعتماد رئیس جمهور، با اشاره به ناملایمات چهاردهه جنگ و نابسامانی در کشور، گفت که قانون اساسی به عنوان وثیقۀ ملی، خون‌بهای چهل سال مبارزات مردم افغانستان است.
وی افزود: تقاضای منافع ملی این است که به عنوان فرزندان این سرزمین بعد از چهار دهه رنج و مشکلات، دفاع از نظام کنونی و تلاش برای تصدیق و پیروزی این نظام را در مبنای عملکرد خویش قرار دهیم.
داکتر طالب افزود که برقراری صلح و خاتمۀ جنگ، ملی‌ترین کاری است که همه مردم افغانستان باید آن را انجام دهند. وی ضمن ستایش از فداکاری و شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، خاطرنشان کرد که برای ایجاد یک افغانستان مستقل، سربلند، آرام و مرفه که تمام مردم در کنار هم زندگی و احساس آرامش کنند، رجوع می کنیم.
 مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مردمی و اجتماعی از رئیس جمهور غنی خواست که در خصوص تامین امنیت ولایت غزنی به ویژه مناطقی که تحت تهدید قرار دارند، توجه نماید.
سپس رئیس جمهور غنی صحبت نمود و ضمن تشکر از داکتر طالب بخاطر پذیرفتن سمت جدید، گفت که داکتر محمد رسول طالب دارای سرمایۀ بزرگ اجتماعی و تقوای سیاسی است که آن را از شهید وحدت ملی به ارث برده و در تمام عمر بالای آن  عمل کرده است.
رئیس جمهور با اشاره به تغییر نسلی، گفت که نسل جوان ما باید وسیلۀ وصل با نسل های گذشته باشد و باید زخم های گذشته را التیام ببخشد و یک دیدگاه واضح آینده نگری داشته باشد تا این سرزمین را به گونۀ درست مدیریت کند.
رئیس جمهور غنی با اشاره به تلاش های دولت در زمینۀ تامین امنیت ولایت غزنی، گفت که به منظور تامین امنیت بهتر در این ولایت، یک پلان وسیع امنیتی ترتیب می شود و از هیچگونه تلاش در این راستا دریغ نخواهد شد.
رئیس جمهور کشور ضمن تاکید بر داشتن قاطعیت در زمینۀ تحکیم قانون، گفت که افراد مسلح غیر مسئول باید مسئول شوند و یا آنان را مسئول می سازیم.
محمد اشرف غنی گفت که مشروعیت نظام در انحصار مشروع قوه است و انحصار مشروع قوه تنها به حکومت افغانستان مربوط می باشد.
وی خاطرنشان کرد که در موضوع انتخابات، به اساس قانون اساسی رفتار می شود، برگزاری انتخابات حق ملت است و باید شرایط لازم بخاطر حضور عادلانۀ مردم در این روند ملی، فراهم گردد.
رئیس جمهور تاکید کرد که پالیسی سازی ما مبتنی بر احساسات نیست، بلکه به اساس منافع ملی افغانستان صورت گرفته است. وی افزود که پست های دولتی را از گروگان بیرون می کنیم و این گروگان گیری در حال ختم شدن است.
رئیس جمهور غنی، گفت که داکتر طالب عضویت شوراهای عمدۀ انکشافی و اجتماعی را نیز خواهد داشت. وی ابراز امیدواری کرد که با پروسۀ صلح، برابری همه اقوام و اقشار تامین گردد و افغانستان به جایگاه امید، نقطۀ وصل منطقه و نقطۀ همکاری بین المللی مبدل شود.