زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی: کار بالای توسعۀ بند کجکی به زودترین فرصت آغاز می‌گردد
یکشنبه ,6 عقرب , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با اعضای شورای ولایتی هلمند در شهر لشکرگاه دیدار کرد.
 در این دیدار اعضای شورای ولایتی هلمند، پیشنهادات و مشکلات شان را در رابطه به نبود مارکیت برای محصولات زراعتی، کمبود معلمین مکاتب، اعمار بند کجکی و بند فرهاد، فعال سازی تصدی بست، ارتقای موسسه تحصیلات عالی هلمند به پوهنتون، ایجاد یک فابریکه تولید روغن جواری، جلوگیری از قاچاق سنگ رخام و فنی سازی استخراج آن و اعمار شش پل در امتداد دریای هلمند، توجه به شفاخانه بُست و ایجاد هماهنگی میان نیروهای امنیتی و ادارات ملکی و همچنان رسیدگی به خانواده های شهدای نیروهای امنیتی و خبرنگاران با رئیس جمهور شریک ساختند.
 رئیس جمهور غنی پس از استماع پیشنهادات و مشکلات آنان، به روح شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی به خصوص به روح عبدالجبار قهرمان و صالح محمد اچکزی اتحاف دعا کرد.
 رئیس جمهور افزود که قربانی های نیروهای امنیتی و دفاعی ما به هیچ صورت فراموش شدنی نیست و رسیدگی و توجه به خانواده های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی از اولویت های حکومت می باشد.
 رئیس جمهور کشور تصریح کرد که کار بالای توسعۀ بند کجکی به زودترین فرصت، آغاز می‌گردد و یکی از شرکت های ترکی آماده سرمایه گذاری به هزینۀ ۱۷۵ میلیون دالر بالای این بند است که توانایی ذخیره یک میلیارد متر مکعب آب را دارا خواهد بود.
 وی افزود که مطالعات کانال زمین داور نیز در مراحل پایانی قرار داشته و اراده جدی برای فعال سازی این کانال وجود دارد.
 رئیس جمهور غنی گفت: برای حمایت از خانواده های خبرنگاران شهید، صندوق ایجاد گردیده است که ضمن کمک مالی حکومت٬ خودم نیزبه این صندوق کمک نموده ام. وی از آنان خواست تا لست خانواده های خبرنگاران شهید هلمند را ترتیب نمایند تا با ایشان نیز کمک صورت گیرد.
 رئیس جمهور با اشاره به خواست وکلای شورای ولایتی هلمند مبنی بر فعال‌سازی تصدی بُست و ایجاد یک فابریکه روغن جواری افزود که پیشنهادات شما برای رفاه اقتصادی موثر می‌باشد و باید روی آن به صورت اساسی فکر شود و افزود که موارد پیشنهادی شما از طریق ویدیو کنفرانس تعقیب خواهد شد.