زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رجب: شاهراه سالنگ بروی ترافیک مسدود شده است
جمعه ,29 ژانویه , 2016

سالنگ

مسئولین حفظ مراقبت سالنگ ها می گویند، شاهراه سالنگ در نتیجه برفباری و توفان شدید به روی ترافیک مسدود شده است.

جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها امروز گفت، بیش از ۹۰ سانتی متر برف باریده و تا فردا شاهراه مسدود خواهد بود.

آقای رجب افزود که تمامی مسافرین در دو طرف شاهراه سالنگ منتظر باز شدن راه اند.

به اساس یک خبر دیگر در اثر برفباری شدید راه های مواصلاتی اکثر ولسوالی های بامیان با مرکز شب گذشته مسدود شده است.

احمد رضا رفعت رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت امروز (جمعه) گفت، تاکنون در مورد این که آیا در این مسیر مسافرین گیرمانده اند یا خیر اطلاعات دردست نیست.

وی گفت، برفباری هم اکنون نیز جریان دارد.