زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رهبران و نمایندگان احزاب سیاسی، از طرح آتش‌بس حکومت حمایت کردند
چهارشنبه ,30 جوزا , 1397

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، به سلسله نشست‌های مشورتی خود در مورد صلح، شام امروز با شماری از بزرگان و نمایندگان احزاب سیاسی دیدار کرد.
در این نشست که در قصر گل‌خانۀ ارگ انجام شد، رهبران و نمایندگان احزاب سیاسی، حمایت علمای جهان اسلام را از پروسه صلح و اجماع ملی و سیاسی را دراین زمینه مهم و حایز اهمیت دانستند.
آنان، ابتکار آتش‌بس موقت و تمدید آن را از سوی حکومت اقدام شجاعانه توصیف نموده و ضمن حمایت از آن، اظهار امیدواری کردند که درس‌های آموخته‌شده از این آتش‌بس بتواند در تأمین صلح پایدار مورد استفاده قرار گیرد.
رهبران و نمایندگان احزاب سیاسی بر نقش احزاب سیاسی در پروسۀ صلح تأکید ورزیدند و گفتگوهای بین‌الافغانی را برای رسیدن به صلح پایدار و با عزت، مهم خواندند. آنها دیدگاه‌ها و نظریات شانرا با رئیس جمهور دراین زمینه نیز شریک ساختند.
در مقابل، رئیس جمهور غنی از دیدگاه مشترک و پیشنهادات بزرگان و نمایندگان احزاب سیاسی و نیز حمایت شان از طرح آتش‌بس موقت با طالبان افغان، قدردانی کرد و از آنان خواست تا طرح‌های مشخص خویش‌را در این رابطه شریک سازند. وی بر تداوم روند مشوره با اقشار مختلف به‌ویژه احزاب سیاسی تأکید ورزید.